Publicatie Laka-bibliotheek:
Samenvatting zienswijzen en adviezen Tweede Kerncentrale Borssele

AuteurMin. VROM
1-01-8-26-02.pdf
Datumjuni 2010
Classificatie 1.01.8.26/02 (BORSSELE II - PZEM/DELTA - Vergunningen en procedures)
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting zienswijzen en adviezen
Tweede Kerncentrale Borssele
| Samenvatting zienswijzen en adviezen
Tweede Kerncentrale Borssele |
Colofon
                Portefeuille Milieu
                Directie Risicobeleid
                Rijnstraat 8
                Postbus 30945
                2500 GX Den Haag

                3 juni 2010
                            Pagina 2 van 27
| Samenvatting zienswijzen en adviezen
Tweede Kerncentrale Borssele |
Inhoud


1     Leeswijzer......................................................................................................... 4

2     Radioactief afval en opwerking ............................................................................ 6

3     Veiligheid .......................................................................................................... 7

4     Milieueffecten .................................................................................................... 9

5     Voorgenomen activiteit en Alternatieven ............................................................. 12

6     Energie ........................................................................................................... 14

7     Locatiekeuze en lokale omgevingsinvloeden ........................................................ 16

8     Overige zienswijzen ......................................................................................... 17

9     BIJLAGE: Lijst van insprekers en adviseurs ......................................................... 18
                                                        Pagina 3 van 27
  | Samenvatting zienswijzen en adviezen
  Tweede Kerncentrale Borssele |
1  Leeswijzer  Op 29 juni 2009 is van DELTA N.V. i