Publicatie Laka-bibliotheek:
Start MER Bouw HAVA-VU (Verpakkings Unit) ECN

Auteurde Vos, Keverling-Buisman, NRG
1-01-8-53-01.pdf
Datum2006
Classificatie 1.01.8.53/01 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))

Uit de publicatie:

Sinds de in gebruik name van de HFR reactor in 1961 voor onder andere het bestralen van experimenten wordt er radioactief afval gevormd. Het ontstane afval wordt afgevoerd naar de WSF (Waste Storage Facility). Het laag- en middelactieve afval is in de loop der jaren afgevoerd naar de COVRA. Het hoogactieve afval ligt nog in de WSF opgeslagen omdat hiervoor nog geen centrale opslag faciliteit aanwezig was. Sinds het gereed komen van het HABOG (Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw) bij COVRA in 2003 is deze er wel.
Voor tijdelijke opslag (100 jaar) van het hoogradioactieve afval in het HABOG zijn er verschillende verpakkingseisen gesteld door COVRA. Hierdoor zal al het hoogradioactieve afval dat opgeslagen ligt in Petten opnieuw verpakt moeten worden. Om deze werkzaamheden te kunnen verrichten is een Hoog Actief Vast Afval- Verpakkings Unit (HAVA-VU) voorzien bij de HCL (Hot Cell Laboratories), zie bijlage A. Het MER (Milieu Effect Rapport) zal dienen ter onderbouwing van een aanvraag tot wijziging van de bestaande KEW-vergunning (Kern Energie Wet vergunning).