Publicatie Laka-bibliotheek:
Samenvatting zienswijzen en adviezen Onderzoeksreactor Pallas

AuteurMin. VROM
1-01-8-56-03.pdf
Datumjuni 2010
Classificatie 1.01.8.56/03 (PALLAS PETTEN - VERGUNNINGSPROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting zienswijzen en adviezen
Onderzoeksreactor PALLAS
Samenvatting zienswijzen en adviezen Onderzoeksreactor PALLAS |
Colofon                Portefeuille Milieu
                Directie Risicobeleid
                Rijnstraat 8
                Postbus 30945
                2500 GX Den Haag
                                 Pagina 3 van 20
Samenvatting zienswijzen en adviezen Onderzoeksreactor PALLAS |
Inhoud1     Leeswijzer......................................................................................................... 7

2     Rechtvaardiging PALLAS ..................................................................................... 9

3     Locatie(keuze)................................................................................................. 10

4     Veiligheid ........................................................................................................ 11

5     Milieueffecten .................................................................................................. 13

6     Landschappelijke en ruimtelijke inpassing ........................................................... 16

7     Maatschappelijke impact ................................................................................... 17

8     Overige zienswijzen ......................................................................................... 18
                                                       Pagina 5 van 20
  Samenvatting zienswijzen en adviezen Onderzoeksreactor PALLAS |
1  Leeswijzer


  Op 17 november 2010 is van NRG in verband met haar voornemen tot de bouw van
  een onderzoeksreactor in Petten of Borssele een startnotitie voor de
  milieueffectrapportage m.e.r. ontvangen.
  Gedurende de