Laka’s rechtszaak over kernafvalopslag

stop-uitbreiding-covraArtikel 19-procedure Kernafvalopslag

Laka heeft in december 2015 een officieel verzoek ingediend bij de Minister van Economische Zaken om radioactief afvalorganisatie Covra te verplichten voorbereidingen te treffen opdat er een eindberging voor radioactief afval wordt opgericht die rond het jaar 2035 operationeel kan zijn.

Op deze pagina wordt de procedure toegelicht.

  • Op 9 juni 2016 heeft de ANVS het Artikel 19 verzoek van Laka afgewezen.
  • Laka heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing. Dit is op 13 oktober ongegrond verklaard - alleen met een andere motivering.
  • In overleg met onze advocaat heeft Laka in november 2016  besloten niet in beroep te gaan.

Het Artikel-19 verzoek van Laka is een vervolg op de procedure tegen de uitbreiding van kernafvalopslag Covra, die momenteel naast Borssele wordt gebouwd. Lees hier meer over op de volgend pagina.