“Sluiten Urenco moet reële optie in debat zijn”

Laka en Vedan hebben in een gezamenlijke brief aan de Kamer over Urenco er op gewezen dat de vooruitzichten voor de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo erg ongunstig zijn. Een dergelijke mededeling deed ook minister Dijsselbloem in antwoorden op Kamervragen vorige week. De vraag naar verrijkt uranium keldert en verrijkingscapaciteit neemt alleen maar toe. In de brief, die onder andere gestuurd is naar de woordvoerders in het debat morgen, wijzen Laka en Vedan er op dat nu in Duitsland de sluiting van de Duitse Urenco fabriek op de politieke agenda staat, dat in Nederland ook het geval zou moeten zijn.

Met een afnemende vraag naar verrijkt uranium en een verdere groei van de (toch al te grote) verrijkingscapaciteit -de nieuwe Franse verrijkingsfabriek George Besse heeft eind vorige week haar vergunde capaciteit bereikt-, maakt de vooruitzichten voor Urenco niet gunstig. Wat het probleem op langere duur nog groter maakt is dat verrijkingsfabrieken, ook die van Urenco, nu hun voorraden verarmd uranium herverrijken, waardoor er een grote voorraad ontstaat.

Dat herverrijken van zogeheten ‘verarmd uranium’ kan goedkoop, omdat delen van de capaciteit anders niet gebruikt zouden worden. Marktanalisten waarschuwen echter voor de marktverstoring die dit met zich mee kan brengen, vooral in de prijs van ‘vers’ uranium die nu al enige tijd historisch laag is, maar ook in de prijs van verrijking. Urenco is dan ook bezig met het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie die uit gaat van een daling van de vraag naar verrijkt uranium. De minister heeft al meegedeeld dat dat proces nauwgezet wordt gevolgd.

Laka en Vedan noemen Urenco mogelijk het volgende “nucleaire financiële zorgenkindje”. Het opruimen van het historisch kernafval in petten, het achterblijven van het rendement van de fonds dat de eindberging van radioactief afval moet betalen, de kerncentrale Borssele, maar ook de ontmanteling van kerncentrale Dodewaard zijn nucleaire financieel zorgenkindjes.

Nu de verkoop is mislukt en de sluiting van de Urenco-fabriek in het Duitse Gronau op de Duitse politieke agenda staat, zou sluiting ook in Nederland een reële optie moeten zijn.

Het debat over staatsdeelnemingen (Ultracentrifuge Nederland -100% staatseigendom- is voor éénderde eigenaar van het internationale consortium Urenco) en over de borging van publieke belangen inzake (de verkoop van) Urenco is morgen 25 januari, om 13 uur in de Thorbecke zaal in het Tweede Kamergebouw Den Haag.