Categoriearchief: Privatisering

Interesse VS in koop Urenco voor kernwapen-gebruik

Enriching the futureDe Verenigde Staten hebben een probleem met hun kernwapens. Er zijn namelijk geen Amerikaanse bedrijven meer die uranium verrijken. En omdat uranium van buitenlands firma's niet mag worden gebruikt voor militaire toepassingen, raakt de VS haar uraniumvoorraad voor kernwapens en vliegdekschepen op. Daarom worden er plannen gemaakt voor het opzetten van een nieuwe Amerikaanse uranium-verrijkingsindustrie. Een andere, goedkopere optie ligt echter ook op tafel: het kopen van Urenco. Daarmee zouden de VS Urenco's ultra-centrifugecapaciteit kunnen gebruiken voor hun militaire uraniumverrijking. Urenco vind zo'n koop niet eens per se nodig; het Duits-Brits-Nederlandse verrijkingsconcern ziet nu al geen beletsel voor het leveren van verrijkt uranium voor Amerikaanse vliegdekschepen en kernwapen-tritium. Lees verder

Japanse belangstelling voor Urenco

Volgens Japanse media is de Japan Bank for International Cooperation (JIBC) geïnteresseerd in de overname van Urenco. De eerste gesprekken zouden al zijn gevoerd. Een van de redenen voor de koop zou zijn dat daarmee China en Rusland buiten spel worden gezet om de technologie in bezit te krijgen. Urenco is eigendom van het Verenigd Koninkrijk, Nederland en twee Duitse bedrijven. Eerdere pogingen tot verkoop liepen op niets uit.
(Update: Urenco ontkent gesprekken)

Na mislukte verkoopplannen Urenco ‘alle opties op tafel’

De pogingen om het Nederlandse deel van uraniumverrijkingsfabriek Urenco te verkopen zitten muurvast. Hoewel Nederland en het Verenigd Koninkrijk akkoord waren gegaan met verkoop via de beurs, wilde mede-eigenaar Duitsland dat niet en ging het verdrag niet door. Minister Kamp sluit niet uit dat de Brexit nieuwe impulsen kan geven aan het verkoopproces, maar acht het niet waarschijnlijk. Het kabinet laat nu alle opties over hoe verder met Urenco onderzoeken. De minister beantwoordde afgelopen week de vragen uit de vaste Kamercommissie. Lees verder

Documenten over mislukte verkoop Urenco gepubliceerd

Toen de plannen om uraniumverrijkingsconglomeraat Urenco te verkopen nog springlevend waren heeft de Nederlandse overheid een wet voorbereid die de publieke belangen na de verkoop moest waarborgen. Die verkoop is ondertussen afgeketst, maar nu heeft minister Kamp toch de Wettekst, de memorie van Toelichting en het Advies van de Raad van State over de wet gepubliceerd “om transparantie te betrachten over de inzet van het kabinet”. Lees verder

Debat Staatsdeelnemingen: Urenco nauwelijks gespreksonderwerp

Alleen de fracties van CDA en PvdA waren vertegenwoordigd vanmiddag in de Tweede Kamer bij de commissievergadering over Staatsdeelnemingen met op de agenda de borging publieke belangen inzake Urenco. Maar ook bij hen was Urenco nauwelijks onderwerp van debat. CDA kwam nog wel weer met de vraag of de minister de voor- en nadelen van bijkopen aandelen kan inventariseren, maar dat was het ook zo ongeveer. Dijsselbloem maakte nu wel duidelijk dat Nederland geen voorstander van verkoop van de Urenco-aandelen op de beurs is. Lees verder

“Sluiten Urenco moet reële optie in debat zijn”

Laka en Vedan hebben in een gezamenlijke brief aan de Kamer over Urenco er op gewezen dat de vooruitzichten voor de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo erg ongunstig zijn. Een dergelijke mededeling deed ook minister Dijsselbloem in antwoorden op Kamervragen vorige week. De vraag naar verrijkt uranium keldert en verrijkingscapaciteit neemt alleen maar toe. In de brief, die onder andere gestuurd is naar de woordvoerders in het debat morgen, wijzen Laka en Vedan er op dat nu in Duitsland de sluiting van de Duitse Urenco fabriek op de politieke agenda staat, dat in Nederland ook het geval zou moeten zijn. Lees verder

Minister over verkoop Urenco: Duitse aandeelhouders liggen dwars

urenco-logoMinister Kamp is teleurgesteld dat de Duitse aandeelhouders van Urenco niet akkoord zijn gegaan met het voorstel voor borging van publieke belangen. Dat voorstel was het resultaat van langdurige onderhandelingen tussen de regeringen van Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Het ‘nee’ van de Duitse bedrijven betekent in feite terug naar af. Kamp concludeert in een brief aan de Kamer dat “verkoop van de Nederlandse aandelen in URENCO Ltd. op dit moment niet aan de orde” is. Duitsland en Verenigd Koninkrijk willen nog wel steeds privatiseren. Hoe Nederland daar mee om moet gaan wordt verder geanalyseerd. Lees verder

Wetsvoorstel ‘borgen publieke belangen Urenco’ in voorjaar

parlementDe door minister Dijsselbloem al aangekondigde brief van de minister van EZ over de stand van zaken met betrekking tot het borgen van publieke belangen bij een eventueel verkoop van Urenco, is gisteren door Kamp naar de Kamer gestuurd. De twee kantjes lange brief beschrijft alleen maar de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan bij het vinden van voldoende waarborgen, het zogeheten ‘instrumentarium’. “Dat nieuwe instrumentarium zal bestaan uit een samenstel van een Nederlandse wet met publiekrechtelijke regulering en een nieuwe vennootschappelijke structuur van de URENCO-groep, met voor de autoriteiten van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een bijzonder aandeel met rechten en bevoegdheden ter borging van het publieke belang.Lees verder

Dijsselbloem over verkoop Urenco: “Intentie is er nooit geweest”

parlementToch wel opmerkelijk die uitspraak gisteren van minister van Financien in Almelo over de mogelijke verkoop van Urenco. De Twentsche Courant/Tubantia schrijft er vandaag over in de papieren krant. Zoals eerder meegedeeld liet Dijsselbloem weten dat er voorlopig geen verkoop plaats vindt om dat het publiek belang eerst geborgd moet zijn. Maar op een bijeenkomst in de bibliotheek in Almelo (waar hij was voor de Herman Höften-lezing) zei hij dat de intentie tot verkoop er ook nooit is geweest. "Urenco is een succesvol, winstgevend bedrijf. Wij hebben geen belang bij verkoop." Heeft hij dan vanaf mei 2013, toen de brief met de intentie om te verkopen naar de Kamer gestuurd werd, coalitiegenoot VVD voor de gek gehouden en gedaan alsof?
Op een door Vedan en Laka georganiseerde politieke bijeenkomst in Almelo november vorig jaar met Duitse en Nederlandse parlementsleden leek ons dat een reël scenario: Dijsselbloem doet alsof hij wil verkopen, maar legt de lat met waarborgen zo hoog, dat het niet door gaat.

Dijsselbloem legt ook nu nog de joker bij de Duitse aandeelhouders (E.on en RWE), die nu opeens misschien wel niet meer willen verkopen. Volgens Dijsselbloem komt er nog wel een wetsvoorstel dat moet voorkomen dat de uraniumverrijker ooit in verkeerde handen valt. "In alle gevallen blijft Urenco in Almelo", verzekert de minister. Minister Kamp (Economische Zaken) werkt daar aan, zo staat in antwoorden op Kamervragen.

Privatisering Urenco mislukt

Nieturencologo verrassend, maar het hoge woord is er uit: de privatisering van Urenco is mislukt. Minister van Financien Dijsselbloem laat weten dat een verkoop nu niet aan de orde is. “Pas als de publieke belangen goed zijn geborgd, kan worden overwogen om al dan niet over te gaan tot verkoop van het Nederlandse belang. Dat vergt evenwel een aparte afweging die momenteel nog niet aan de orde is.” De minister van Economische zaken zal ons binnenkort ”informeren over de stand van zaken wat betreft het overleg dat met Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Duitse energiebedrijven RWE en E.on als aandeelhouders in URENCO Ltd wordt gevoerd om tot een nieuwe instrumentarium te komen voor het borgen van de publieke belangen.” Dit blijkt uit antwoorden van de minister van Financien. Lees verder