Adder

Titel:

Japan's Nuclear Fuel Ltd (JNFL) plans to make an official request

Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 augustus 2001
Pagina nummer2
TijdschriftWorld Nuclear Association News Briefing, London, UK
Jaargang 1
Nr32
Aantal pagina's 1
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
JAPAN - land in Aziƫ
JNFL - Japan nuclear fuel ltd's
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
ROKKASHO - opwerkings- en verrijkingsinstallatie in Japan (= RRP)

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel