de Laka-catalogus

Overzicht op auteur hdamveld

datumtitelauteurcategorie
2016-12 Basiskennis kernafval en kernenergie (versie dec. 2016)H.Damveld afval - algemeen
2016-06Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oudH.Damveld afval - algemeen
2015-02 Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschapH.Damveld, Laka laka (vml.kernenergiearchief)
2015-02 Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschapH.Damveld, Laka afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2014-11 Toekomstige kosten kerncentrale Borssele – Heeft Delta genoeg geld?H.Damveld, WISE Nederland borssele - algemeen
2014-07 Eindberging radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-NederlandLaka, D.Bannink, H.Damveld laka (vml.kernenergiearchief)
2014-07 Eindberging radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-Nederland?Laka, D.Bannink, H.Damveld afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2012-05 Management of spent fuel and radioactive waste. worldwide overviewD.Bannink, H.Damveld, Nuclear Monitor laka (vml.kernenergiearchief)
2012-05 Management of spent fuel and radioactive waste: State of affairs: a worldwide OverviewH.Damveld, D.Bannink, WISE afval - algemeen
2010-02 Kernafval in beweging. De discussie over ondergrondse opslag radioactief afval 1976-2010H.Damveld afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2009-09 Kernafval: Het miljoenenprobleem: Standpunt ZoutkoepeloverlegH.Damveld, Zoutkoepeloverleg afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2003-11 Norms, values and radioactive waste. An ethical 'No thanks' to nuuclear energyH.Damveld, SP afval - algemeen
2003-09Normen, waarden en radioactief afval. Een ethisch 'Nee bedankt' tegen kernenergieH.Damveld, SP afval - algemeen
2001-06Touwtrekken om kernafval. 25 Jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepelsH.Damveld afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2000-01 Kernafval en Kernethiek. Maatschappelijke en ethische aspecten van terughaalbare opslag kernafval - HoofdrapportLaka, H.Damveld, R.J.vd Berg afval - algemeen
2000-01 Kernafval en Kernethiek. Rapport in hoofdlijnenLaka, H.Damveld, R.J.vd Berg afval - algemeen
1999-12 Nuclear Waste and Nuclear Ethics. Social and ethical aspects of retrievable storage of nuclear wasteLaka, H.Damveld, R.J.vd Berg afval - algemeen
2000 Kernafval en Kernethiek. Maatschappelijke en ethische aspecten terughaalbare opslag kernafval –hoofdrapportLaka, H.Damveld, R.J.vd Berg laka (vml.kernenergiearchief)
2000 Kernafval en Kernethiek. Rapport in hoofdlijnenLaka, H.Damveld, R.J.vd Berg laka (vml.kernenergiearchief)
2000 Nuclear Waste and Nuclear EthicsLaka, H.Damveld, R.J.vd Berg laka (vml.kernenergiearchief)
2000 Discussions on Nuclear Waste. A Survey on Public Participation, Decision-Making and Discussions in Eight CountriesLaka, H.Damveld, R.J.vd Berg laka (vml.kernenergiearchief)
2000 Discussions on Nuclear Waste. A Survey on Public Participation, Decision-Making and Discussions in Eight CountriesLaka, H.Damveld, R.J.vd Berg afval - opslag op land (oa zout/klei)
1995-08Terughaalbare opslag van kernafval; een eerste conceptuele verkenningH.Damveld, S.van Duin afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-04 Kernafval in zee of zout? Nee fout!S.van Duin, H.Damveld, D.Bannink, Greenpreace afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1991-12 Opwerken, of direct opslaan? Onderzoek aspecten opwerking, cq directe opslag brandstofstaven DodewaardIVEM, RU Groningen, H.Damveld, HAJ.Mulder, W.Biessot afval - opwerkingscontracten
1991-04Chernobyl: five years of disasterH.Damveld tsjernobyl - ongeluk & omgeving - algemeen
1989-06No place for nuclear power in the european GreenhouseH.Damveld, I.Tellam ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
1988-03Ongelukken met Kernenergie na Harrisburg en TsjernobylH.Damveld ongelukken - algemeen
1985-08Geen geschikte vestigingsplaatsen kerncentralesH.Damveld, S.van Duin nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1984-05Electricity costs in France, EDF becomes a burden for FranceWISE, H.Damveld, Lenoir, Orfeuil frankrijk - algemeen
1984-03Kernenergie uitgeteld. Het sprookje van de goedkope atoomstroomVerhagen, H.Damveld kosten
1984Kernenergie, verlichting of conflictH.Damveld algemeen
1983De kosten van sluiten of openhouden kerncentrales Dodewaard en BorsseleH.Damveld, D.Dijk algemeen
1982-12Prijs van KernenergieH.Damveld kosten
1982-09Atoomafval in BewegingJ.Boer, Wind, H.Damveld afval - algemeen
1981Ongelukken met kernenergieH.Damveld ongelukken - algemeen
1980-09Kan Kernenergie?H.Damveld algemeen
1978-08Notities over kernafvalH.Damveld. K.Nienhuys afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1978-03Radioactief afval in zoutkoepels?H.Damveld, Kramer, Kuiper afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1978Maatschappelijke aspecten kernenergieH.Damveld, Smits atoomstaat - algemeen