Publicatie Laka-bibliotheek:
Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales

AuteurNRG, Konings, Dodd
1-01-4-40-08.pdf
Datummaart 1999
Classificatie 1.01.4.40/08 (AFVAL - OPWERKINGSCONTRACTEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Nader onderzoek naar de verwerking
van gebruikte splijtstof uit
Nederlandse kerncentrales
NRG
R.J.M. Konings & D.H. Dodd
Met bijdragen van:
P.M.G. Damen, J.F.A. van Hienen, H.P. Hofs,
R. Jansma, J.C. Kuijper & H.M. van Rij

Petten
24 maart 1999
21 483/99.24187/P

Samenvatting & Conclusies
De opwerking van de gebruikte splijtstof uit de Nederlandse kerncentrales in 
Borssele (KCB) en Dodewaard (KCD) is in 1997 het onderwerp geweest van een u
itgebreide discussie in de Tweede Kamer. Aanleiding vormde de vraag van kamerlid 
Blaauw naar een notitie van de regering waarin "het hele traject, zowel het 
opwerken dan wel opslaan van radioactief afval en het zonodig transporteren van 
radioactief afval" moet worden bezien, inclusief de financieel-economische 
aspecten. In een vlak daarvoor gepubliceerde studie van de Technische 
Universiteit in Eindhoven, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland, werd 
namelijk geconcludeerd dat de problematiek van civiele plutoniumoverschotten 
alleen de wereld uit kan worden geholpen door radicaal te stoppen met opwerking.
De vraag van de heer Blaauw, die werd gesteund door een meerderheid van de Tweede 
Kamer, resulteerde in een opdracht van het Ministerie van Economische Zaken aan 
het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) om een rapport te maken over de 
consequenties van het openbreken van de bestaande opwerkingscontracten en waarin 
de milieu-aspecten, de proliferatierisico's en de kosten van de huidige wijze 
van verwerking van gebruikte splijtstof (opwerking) en het alternatief (directe 
opslag) worden geanalyseerd. ECN heeft geconcludeerd dat met betrekking tot 
milieueffecten en proliferatierisico's de beide alternatieven voor- en nadelen 
hebben die tegen elkaar opwegen zodat er geen voorkeur kan worden uitgesproken. 
Met betrekking tot de kosten daarentegen bestaat een duidelijke voorkeur voor 
het continueren van de opwerkingscontracten aangezien in de huidige Nederlandse 
situatie opwerking van de splijtstof financieel aanzienlijk aantrekkelijker is 
en bovendien meer zekerheid biedt ten aanzien van de kosten.