Publicatie Laka-bibliotheek:
ECN/NRG Meerjarenverkenning 2016-2026

AuteurECN, NRG
1-01-8-50-99.pdf
Datummei 2016
Classificatie 1.01.8.50/99 (OLP (Onderzoekslocatie Petten) NRG/ECN/RCN - PETTEN - ALGEMEEN)
Opmerking Vrijgegeven na WOB-verzoek van stichting Laka, april 2017
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting
Medio 2014 is door de Stichting ECN een MeeriarenVerkenning (MJV) opgesteld t.b.v. de businesscase die de grondslag vormde van de door het
Ministerie van Economische Zaken (EZ) verstrekte kredietfaciliteit (€ 82 mln). Ca. 2 jaar later heeft ECN haar MJV ge-update en bespreekt zij deze
uitkomst (middels deze rapportage) met het Ministerie van EZ.


Resultaten / kengetallen nieuwe MJV:
•  Het totaal netto resultaat over de periode 2016 2026 bedraagt[______ (niet contant gemaakt).
                          —
•  De impact van de risico’s in de nucleaire bedrijfsvoering (NRG) leiden tot een daling van de EBITDA vanj
•


•  De investeringen Herstelplan NRG[      worden uitgevoerd en zijn ultimo 2026 (binnen 10 jaar) geheel afgeschreven.
•


•  De vrije cash ultimo 2026 (zonder additionele afspraken RWMP) bedraagt -1- €83 mln.
•  De financiële vervlochtenheid van de activiteiten Duurzaam en Nucleair kost al jaren lang veel managementaandacht en heeft onbedoelde negatieve
   effecten op de bedrijfsvoering van de afzonderlijke werkmaatschappijen.


Belangrijkste conclusies:
1.  De risico’s m.b.t. de bedrijfsvoering van NRG kennen een te grote bandbreedte (zowel positief als negatief) voor de Stichting ECN alleen.
2.  RWMP is een dossier dat onder de verantwoordelijkheid van de NL-overheid is ontstaan en de bijbehorende uitgaven kunnen niet betaald worden
   uit het resultaat dat gemaakt wordt op de productie van medische isotopen en/of andere bedrijfsactiviteiten van de Stichting ECN.
3.  Indien de NL-overheid bereid is het eigenaarschap m.b.t. RWMP over te nemen kan de verstrekte kredietfaciliteit terugbetaald worden.
4.        :                                 4:.
5.  Wij stellen voor de onderdelen van de Stichting ECN (financieel) te ontviechten: Nucleair, Duurzaam, RWMP, OLP-terrein (mcl. gebouwen). 

Uitgangspunten
Onderstaand zijn de algemene uitgangspunten opgenomen voor de MJV:
• De looptijd is verlengd van 2016 t/m 2026 (i.p.v. 2024) i.v.m. verwachte vertraging Pallas en
  technische haalbaarheid reactor;
•  We gaan er vanuit dat de huidige voorziening voor RWMP (€ 107 mln ultimo 2015) toereikend is;
•  Efficiëntieverbeteringen in de bedrijfsvoering zijn doorgevoerd;
•  Kosten voor het OLP-terrein en gebouwen bedragen jaarlijks
•  De gehanteerde indexering bedraagt 1,75%;
•  De investeringen m.b.t. het herstelplan NRG worden volledig afgeschreven in de benoemde looptijd;
•  De kredietfaciliteit blijft van kracht, met inachtneming dat de aflossing kan worden uitgesteld tot
  maximaal eind 2026.