Cijfers ECN: Pallas overbodig, HFR kan dicht

Omdat er medio 2017 overcapaciteit is voor de productie van medische isotopen kan de Hoge Flux Reactor in Petten op korte termijn dicht. De Pallasreactor, de geplande vervanger van de HFR, lijkt daarmee overbodig. Het Ministerie van Economische kreeg hierover in mei 2016 cijfers onder ogen. Toch besloot minister Kamp ECN in oktober €40 miljoen extra subsidie te geven, omdat daarmee ECN op korte termijn door zou gaan met de afvoer van historisch radioactief afval. Dit blijkt uit de assessment van de meerjarenverkenning (MJV) van ECN door consultants van Strategy&. Ondanks een lening van €82 miljoen in 2014 voorzag ECN in mei 2016 namelijk opnieuw een verlies van €83 miljoen. ECN vroeg EZ daarom om de verantwoordelijkheid van het historisch afval helemaal over te nemen. Dit voorjaar moet Minister Kamp besluiten over de toekomst van NRG, de nucleaire poot van ECN. Sluiten in 2022 lijkt de verstandigste optie.

In mei 2016 was er acute geldnood in Petten door het debacle van de scheiding en afvoer van het historisch radioactief afval. Geconfronteerd met de ernstig verslechterde financiële situatie van ECN en dochter NRG werd minister van Economische Zaken gedwongen €40 miljoen subsidie aan ECN te geven om een faillissement af te wenden. Eén van de redenen voor die subsidie was dat anders continuïteit van de afvoer van historisch radioactief afval en de productie van medische isotopen in gevaar zouden komen. Ook besloot Minister Kamp ECN en NRG uit elkaar te halen: ECN wordt onderdeel van TNO en over de toekomst van NRG besluit Kamp dit voorjaar.

Uit de assessment van de Meerjarenverkenning door Strategy& -beiden nu gedeeltelijk openbaar door een WOB-procedure door Laka- blijkt dat bij sluiting van de HFR in 2016 er enige tijd mogelijk een klein tekort in de productie van Mo-99 zou optreden, maar dat dat snel door de markt zou worden opgevangen. Het tekort zou groter zijn als ook de Hot Cells van Mallinckrodt zouden sluiten, maar de laboratoria van Mallinckrodt kunnen volgens Strategy& ook werken met isotopen uit andere installaties.

Strategy& laat zien dat de overcapaciteit de komende jaren groeit, terwijl de vraag naar Molybdeen, de belangrijkste medische isotoop, maar langzaam stijgt. Dit zijn ook de conclusies uit het Laka rapport van begin dit jaar.

Strategy&: Discontinuation of NRG would risk a global shortage in medical isotopes until ~2020

Die overcapaciteit heeft als nadeel dat de prijs van Molybdeen-99 ook (te) laag blijft. Daarmee raakt de toegezegde Full Cost Recovery verder uit zicht: “Potentially more challenging environment for achieving full cost recovery” (blz 34, Strategy&). Verder was de Pallas-reactor vorig jaar mei al vertraagd. In de MJV is de looptijd “verlengd van 2016-2026 (i.p.v. 2024) i.v.m. verwachte vertraging Pallas en technische haalbaarheid reactor”.