Publicatie Laka-bibliotheek:
Verwerking van radioactief afval

AuteurECN
1-01-8-53-08.pdf
Datum1985*
Classificatie 1.01.8.53/08 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Voorkant

Uit de publicatie:

Verwerking van radioactief afval
Energie Centrum Nederland

Inhoud
De verwerking van radioactief afval .......................... 2
Indeling gebouwen...... . .................................... 2
Decontaminatie-afdeling ...................................... 3
Verwerking en opslag van vast afval ................. ........ 5
COVRA .............. ......................................... 9
Behandeling van radioactief afvalwater _ .. --............ .. 10
Verklaring van eenheden en afkortingen ...................... 13

De Groep Radioactief Afval (GRA) van het Energieonderzoek Centrum Nederland 
(ECN) te Petten zorgt voor het behandelen van in Nederland geproduceerde 
radioactieve afvalstoffen. Een deel is afkomstig van ECN zelf en van een 
tweetal op het ECN terrein gevestigde instellingen: het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek van de Europese Gemeenschappen en het 
isotopenproduktiebedrijf Mallinckrodt Diagnostica BV. Het overgrote deel 
van het bij ECN verwerkte afval is afkomstig van circa 200 adressen in 
het land, zoals ziekenhuizen, universiteiten, industriële laboratoria en de 
beide Nederlandse kerncentrales. Dit afval wordt verzameld door de Centrale 
organisatie Voor Radioactief Afval BV (COVRA), die het afval na verwerking 
en verpakking door de GRA in opslag neemt.

*) Geschatte datum