België: milieuorganisaties presenteren scenario energiepact

Vandaag, maandag 30 januari, beginnen de vier Belgische energieministers aan de gesprekken om het langverwachte energiepact nieuw leven in te blazen. Dat ‘energiepact’ moet duidelijk maken hoe België na de ‘kernuitstap’ verder kan. Sluiting van de kerncentrales wordt nu voorzien in 2025. Bij het begin van de besprekingen kregen de ministers een concreet recept voor een hernieuwbare energietoekomst van Bond Beter Leefmilieu (BBL), IEW, Greenpeace en WWF. “De kost van wind- en zonne-energie is intussen al zo sterk gedaald dat we 2 miljard euro aan subsidies kunnen besparen door tegen 2030 58% van onze stroom uit hernieuwbare bronnen te halen.