Aandeelhouders willen meer invloed op beleid PZEM

De Provinciale Staten van Zeeland wil meer invloed uit kunnen oefenen op het beleid van het nieuwe energiebedrijf PZEM dan mogelijk was bij Delta. De provincie is voor 50 % aandeelhouder, de andere 50 % van de aandelen zijn in handen van gemeentes. Om meer invloed te hebben moet er een statutenwijziging komen, maar of dat voor 1 juli kan, wordt nu door juristen onderzocht. Op 1 juli moet de splitsing van energie en netwerkbedrijf voltooid zijn, en wordt de energieproductiedeel (met o.a. de kerncentrale Borssele) ondergebracht in het nieuwe PZEM.

Dat nieuwe bedrijf PZEM wordt verliesgevend zolang de energieprijzen niet flink gaan stijgen. Dat komt vooral omdat er een vaste prijs (ver boven de huidige marktprijs) betaald moet worden aan EPZ voor de elektriciteit van de kerncentrale Borssele. De partijen in de Provinciale Staten leggen de schuld vooral bij het Rijk die niet wil betalen voor de verliezen van de kerncentrale. Om die verliezen te compenseren moet winstgevend netwerkbedrijf Enduris verkocht worden.