Bedrijfsduurverlenging kerncentrales Doel zonder inspraak onrechtmatig

Vorige week donderdag, 5 maart, deed het Belgische Grondwettelijk Hof uitspraak in de zaak die een tweetal milieu-organisaties had aangespannen tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2, omdat bij die beslissing geen milieueffect-rapportage en inspraak is geweest. Het Hof gaf hen gelijk en stelt dat de kerncentrales nu ‘onrechtmatig opereren’, en moeten en grensoverschrijdende inspraak organiseren voor 31 december 2022; anders moeten de kerncentrales definitief gesloten worden. Een belangrijke uitspraak, ook voor kerncentrale Borssele waar een vrijwel identieke procedure loopt.

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie zijn verheugd over de historische uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Het Hof vernietigt de wet van 2015 over de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrales van Doel 1 en 2, omdat er voorafgaand geen milieu-effectenrapport en raadpleging van de burger was. Eigenlijk hadden Doel 1 en Doel 2 al in 2015 gesloten moeten zijn, maar 'omdat de bevoorradingszekerheid in het gedrang kwam', besliste de regering-Michel om ze nog tien jaar langer open te houden. Dat gebeurde zonder dat er een rapport werd opgemaakt over de mogelijke gevolgen voor de omgeving. Een inspraakprocedure werd evenmin georganiseerd.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu dat de kerncentrales van Doel 1 en 2 nu onrechtmatig opereren. Om dat te repareren, moet er een milieu-effectenrapport (MER) opgesteld worden en een grensoverschrijdende publieke consultatie plaatsvinden vóór 31 december 2022. Anders moeten ze definitief dicht.

Dit arrest is, zo stellen de organisaties in een persbericht, ook cruciaal in het kader van het debat over de mogelijkheid om andere kerncentrales opnieuw langer open te houden dan gepland. “In de toekomst kan de federale overheid een beslissing over een levensduurverlenging van kerncentrales, die een mogelijk grote negatieve milieu-impact hebben, niet zomaar nemen. Burgers, zowel in België als in de buurlanden, hebben recht op inspraak. De effecten op het leefmilieu en de natuur moeten beoordeeld worden. Dat is volstrekt logisch want iedereen is gelijk voor de wet, ook Engie-Electrabel. Deze uitspraak is tekenend voor de onbezonnen aanpak in het federale energiebeleid: cruciale beslissingen doorstaan de juridische toets niet”, reageert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.

Tegen de levensduurverlenging van Borssele zijn precies om het ontbreken van MER en inspraak ook juridische procedures gestart. De autoriteiten vonden het ontbreken van een MER geen probleem, zelfs nadat het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus oordeelde dat wel degelijk inspraak noodzakelijk was en ook nog nadat in juli vorig jaar het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de kerncentrales Doel-1 en 2 geen bedrijfsduurverlenging hadden mogen krijgen zonder MER met grensoverschrijdende inspraak.

Greenpeace en Wise zijn daarop naar de Raad van State gestapt tegen de nieuwe vergunning van kerncentrale Borssele en het wachten is op een datum voor de zitting.

Dit bericht werd geplaatst in België, Borssele, Kerncentrale Doel en getagged met , , , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 27 januari 2021: WISE en Greenpeace brengen gebrek milieuinspraak Borssele naar VN-Verdrag

  De Raad van State heeft het beroep van WISE Nederland en Greenpeace Nederland tegen de laatste vergunningswijziging van de kerncentrale Borssele vandaag ongegrond verklaard. De milieuorganisaties waren naar de rechter gestapt omdat deze vergunningswijziging net als eerdere vergunningswijzigingen die de verlengde bedrijfsduur van Borssele van 2013 tot 2033 mogelijk maken, niet was geïnformeerd door een […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]


 • 15 oktober 2018: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met verdrag van Aarhus

  De commissie die de naleving controleert van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, heeft geconcludeerd dat de beslissingsprocedure om de kerncentrale Borssele langer open te houden dan 2013 in strijd is met het verdrag. De conclusies werden dit weekend toegestuurd aan het ministerie […]


 • 15 juni 2020: Nederland koerst af op internationale flater levensduurverlenging Borssele

  Uit een brief van Staatssecretaris van Veldhoven blijkt dat haar ministerie grip heeft verloren op hoe fouten bij de levensduurverlenging van een kernreactor kunnen worden voorkomen. En dat terwijl de staatssecretaris eerder nog volhield dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele tot 2033 volgens het boekje was verlopen. Afgelopen najaar zette ze een wijziging van de […]


 • 29 juli 2019: Bedrijfsduurverlenging Doel 1 & 2 niet correct verlopen

  Bij de beslissing om de kerncentrales Doel 1 en 2 langer in bedrijf te houden had een grensoverschrijdende milieueffectrapportage gehouden moeten worden. Dat blijkt uit een uitspraak vanmorgen van het Europees Hof van justitie. De kerncentrales Doel 1 en Doel 2 kregen in 2015 toestemming om nog tien jaar langer in bedrijf te blijven. Snelle […]