De toekomst van medische isotopenproductie in Nederland: Pallasreactor of deeltjesversnellers?

Download hier het rapportJuni 2014 stuurde NRG samen met de Stichting Voorbereiding Pallas een notitie naar de Tweede Kamer over de rol van kernreactoren bij de productie van medische isotopen. Als reactie, en ingaand op de problemen met de Hoge Flux Reactor in Petten stuurde Laka in samen met Greenpeace in oktober een  rapport de naar Tweede Kamer en de Provinciale Staten van Noord-Holland.
Het rapport "De toekomst van medische isotopenproductie in Nederland: Pallas-reactor of deeltjesversnellers?" weerlegt de aannames van NRG en Pallas. Laka ging zowel in op de marktontwikkelingen als op de technische ontwikkelingen.

Conclusie:
Al de beschreven dynamische ontwikkelingen in de isotopenmarkt roepen vragen op over nut en noodzaak van de Pallas-reactor, die op zijn vroegst in 2025 in bedrijf zal komen en honderden miljoenen euro's zal kosten kost om te bouwen. Gelet op de marktprognoses en de toekomstvisie van de OECD lijkt het niet aannemelijk dat de Pallas-reactor winstgevend gaat worden uit de verkoop van Technetium. Het is daarom van groot belang om serieus te gaan onderzoeken wat deeltjesversnellers kunnen betekenen voor toekomstige isotopenproductie in Nederland en daarbuiten. Mocht het Pallas-project op termijn inderdaad falen, dan is er kostbare tijd verloren gegaan voor de ontwikkeling van isotopenproductie met deeltjesversnellers. Nederland heeft dan al die tijd een subsidie slurpende reactorindustrie op de been gehouden voor het najagen van een illusie.

Download het rapport (pdf, 16 bladzijden)