Kamer: Hernieuwde discussie over kernenergie

In de Tweede Kamer is een zgh. Themacommissie Technologiebeleid ingesteld. Doel van de nieuwe commissie is om de “politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van een aantal belangrijke technologieën te bevorderen, zodat de politiek meer dan tot dusver anticiperend, initiërend en daardoor agendabepalend kan optreden”.

Belangrijk thema van de commissie is naast biotechnologie, nanatechnologie ook (kern)energie ”De tijd lijkt rijp voor een hernieuwde diskussie over kernenergie” aldus het Presidium van de Tweede Kamer in haar brief aan de leden van de Kamer. Na het zomerreces zal over de personele bezetting gepraat worden: ten hoogste 9 leden, van elke partij een. (lees hier het ANP-bericht of de hele brief van het Presidium aan de Kamer (pdf 42 kb).