Categorie archief: Parlement

ChistenUnie voor, SGP tegen uraniumdumping in Rusland

De motie van GroenLinks en D66, om de export van verarmd uranium door Urenco naar Rusland te stoppen, is verworpen. De SP, de PvdA, GroenLinks,  PvdD, DENK, Van Kooten, 50+, D66 en de SGP stemden vòòr: totaal 71 zetels. Merkwaardig dat de fractie van de ChristenUnie, vijf zetels, tegen stemde. Dit terwijl de CU normaal wel kritisch is over kernenergie en radioactief afval. En, het SGP, dat normaal kernenergie geen strobreed in de weg legt, stemde wel tegen Urenco's export. Verwarrend. Nu rest slechts de kater dat als het CU gewoon voor de motie had gestemd, de Kamer Urenco's uraniumdump, een jaar nadat die was hervat, zou hebben beëindigd.

Kamer: principe ‘vervuiler betaalt’ niet voor radioactief afval

Van de Tweede Kamer mag er best publiek geld naar het opruimen van radioactief afval gaan. De Kamer heeft gisteren namelijk een motie verworpen waarin gevraagd werd er voor te zorgen dat de vervuiler de opruimkosten betaalt. De verantwoordelijke staatssecretaris, Van Veldhoven, had de motie -met merkwaardige argumenten- ook ontraden. Ze stelt onder meer dat anders de volksgezondheid in gevaar kan komen. ‘De vervuiler betaalt’ blijkt bij radioactief afval een holle frase. Lees verder

Kamerleden verdeeld over mogelijke steun aan kerncentrale Borssele

Afgelopen vrijdag, 14 september, was er een Tweede Kamerdelegatie op bezoek bij de kerncentrale in Borssele. De Kamerleden dachten onder ander na over (financiële) steun aan de verliesgevende kerncentrale, maar na afloop waren de verwachtingen daarover verdeeld. De  kerncentrale was nog niet in bedrijf, hoewel dat wel aangekondigd was, maar het opstarten werd steeds uitgesteld. Zondagmiddag is de kerncentrale eindelijk weer in bedrijf genomen. Lees verder

Nu ook labellen atoomstroom verplicht

Door een aangenomen motie is het nu verplicht ook bij grijze stroom de oorsprong aan te geven ('full disclosure'). Tot nu toe waren die Garanties van Oorsprong (GvO's) alleen verplicht voor groene stroom. Tegen deze motie voor volledige transparantie in de elektriciteitssector werd gestemd door VVD, PVV, SGP en FvD. De motie van Dik-Faber (CU) en Jetten (D66) concludeert dat het vrijwillig certificeren van grijze stroom niet heeft gewerkt en dat, voor 100% transparantie van de stroommarkt en voor “een gelijk speelveld voor producenten van groene en grijze stroom” certificeren wel noodzakelijk is. Lees verder

Nederland krijgt nieuwe energie

Een energiescenario Nederland krijgt nieuwe energie ontwikkeld door milieu- en duurzaamheidscommissies en werkgroepen van de belangrijkste politieke partijen, stelt dat er een verbod moet komen op de bouw van conventionele en niet-hernieuwbare energiecentrales (als basislast). Dat betekent in concreto, dat nieuwe olie- kolen- en kerncentrales geen vergunning moeten krijgen. In 2050 mogen er in Nederland geen olie, kolen, aardgas en uranium meer worden gebruikt. Alle energie moet dan afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon en biomassa.
Het "partijoverstijgend voorstel voor een versnelde transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050" is een initiatief van Marco Witschge van D66 en ondertekent door zes partijen (CDA, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks). Ook de VVD-milieuwerkgroep was bij het hele proces betrokken, maar heeft zich gisteren (een dag voor de presentatie) teruggetrokken. Het is voor het eerst dat er zo'n breed politiek draagvlak is om de energievoorziening van Nederland volledig te verduurzamen. Het document wordt nu in Den Haag aangeboden aan de fractievoorzitters van de betrokken partijen. (later reacties)

CDA: voorbereidingen bouw kunnen gwoon door gaan

Liesbeth Spies (woordvoerder kernenergie CDA) vindt dat de voorbereidingen voor de bouw van een kerncentrale volgens het regeerakkoord door kunnen gaan, hoewel de bouw zelf uitgesloten is.
Energiebedrijf Delta is teleurgesteld door het regeerakkoord: "we blijven geloven in kernenergie", maar volgens Samsom (PvdA) kan ze beter de plannen in de ijskast zetten: de regering zal geen toestemming voor de bouw van een kerncentrale geven.