Categoriearchief: Parlement

Kamer roept kabinet op uranium-import uit Rusland te beperken


PVV en FvD stemmen tegen uranium-embargo Rusland

Vorige week heeft de de Tweede Kamer een motie van Jesse Klaver aangenomen waarmee het kabinet wordt opgeroepen zich op Europees niveau in te spannen om de import van uranium uit Rusland in te laten perken, en vooruitlopend daarop te onderzoeken hoe de (in)directe import naar Nederland nu al kan worden aangepakt.
De Partij van Geert Wilders en het Forum voor Democratie stemden tegen de motie.

Tweede Kamer zet staatsovername kerncentrale Dodewaard on hold


IAEA: Eigenaar GKN heeft nooit een verplichte periodieke veiligheidsevaluatie gedaan

De Tweede Kamer heeft maandag de voorgenomen overname van kerncentrale Dodewaard door het Rijk on hold gezet. Dat blijkt uit een brief van de Kamer aan de staatssecretaris van IenW. De Commissie IenW wil eerst dat het kabinet haar vragen beantwoord. Uit recent IAEA-onderzoek blijkt namelijk dat kerncentrale Dodewaard een verplichte 10-jaarlijks veiligheidsonderzoek nooit heeft gedaan. De Kamer wil nu weten of dat onderzoek alsnog zal worden gedaan, en of daarbij dan ook wordt gekeken naar directe sloop van de kerncentrale, in plaats van pas in 2045. De fracties van GL/PvdA, NSC en BBB stellen ook weer vragen over het aansprakelijk stellen van de huidige eigenaars van de kerncentrale, Engie, EPZ, Uniper en Vattenfall voor de sloopkosten. Lees verder

VVD: Nieuwe kerncentrales voor energie-intensieve industrie

Ze zijn wel eerlijk, VVD'ers: Die vier nieuwe kerncentrales zijn vooral bedoeld voor de energie-intensieve industrie.
Vraag je je wel af waarom de VVD dan zo nodig deze sector, die volgens het CBS zelf relatief weinig waarde toevoegt en hier vooral is beland vanwege de lage gasprijzen, nu met heel veel staatssteun, dus ten koste van ons allemaal, hier zou moeten worden behouden. Lees verder

Twee? Nee vier nieuwe kerncentrales!

Partijen tuimelen tegenwoordig over elkaar om tegen elkaar op te bieden wat kernenergie betreft: twee nieuwe kerncentrales? Nee, vier! (VVD wil er eigenlijk 10, maar die motie komt binnenkort nog) en ook nog een serie kleine! Hoewel net daarvoor was gebleken dat er met moeite ruimte op het elektriciteitsnet is voor eentje, maar ach, argumenten? Wat zal ‘t! Doen we niet meer aan!
Kernfysicus en oud-voorzitter van het Expertteam Energiesysteem 2050 (dus zeg maar iemand die er kijk op heeft) Bernard ter Haar vindt dat al die voorstanders van kerncentrales “doof en blind voor de belangrijkste realiteit” zijn: “Kerncentrales leveren wel energie, maar het is wel vier keer zo duur als zonne-energie. Er moet echt heel veel geld bij.” Maar ach, geld zat. Voor kerncentrales dan, hé.

Plannen zijn er vaker geweest. Morgen 39 jaar geleden: demonstratie in Middelburg op 9 maart 1985 tegen (meerdere) nieuwe kerncentrales in Borssele.
Nieuwe datum erop en we kunnen ‘m zo weer gebruiken.

Kabinet: verder versnellen kernenergie leidt tot vertraging

Derk Jan Eppink, overstapper van het rechtse Ja'21 naar het iets minder rechtse BBB, kreeg van het kabinet de deksel op de neus. Eppink 'constateerde' op 12 oktober, dat de voortgang van de kabinetsplannen voor nieuwe kerncentrales, volgens hem, waren 'versneld maar nog te traag verlopen'. Hij riep het kabinet daarom op de kernenergieplannen verder te versnellen, en werd hierbij gesteund door alle rechtse 'bouwen bouwen bouwen'-roepers' uit de Kamer, minus Volt  (dat zich had vergist). Maandag reageerden ministers Jetten en Adriaansen op de motie. Gehaast doorlopen van de voorfase leidt tot gedoe, later en verder versnellen is op dit moment dan ook niet mogelijk. Lees verder

Tweede Kamer vindt kernenergie niet controversieel

Nadat het kabinet demissionair is geworden, behandelt de Tweede Kamer voor de verkiezingen van 22 november alleen niet-controversieel verklaarde onderwerpen. Borsele tot de Kern had daarom opgeroepen om de bouw van nieuwe kerncentrales controversieel te verklaren, terwijl de burgemeester van Borsele juist had gevraagd om het plannen van kernenergie door te laten gaan.
Afgelopen dinsdag, 12 september, heeft de Tweede Kamer de lijst vastgesteld met onderwerpen die zij als controversieel beschouwt, en kernenergie staat daar niet bij. Dit betekent dat Rutte IV kan doorgaan met de voorbereidingen voor de bouw van nieuwe kerncentrales, de levensduurverlenging van Borssele, de 'redding' van Dodewaard en de update van het Nationaal Programma Radioactief Afval. Na de verkiezingen kan de nieuwe Tweede Kamer alsnog besluiten kernenergie controversieel te verklaren totdat er weer een missionair kabinet zit.

Zeeuwse organisaties: verklaar nieuwe kerncentrales controversieel

Zeeuwse organisaties pleiten er bij de Tweede Kamer voor om elke uitbreiding van kernenergie controversieel te verklaren. De voorbereidende werkzaamheden moeten worden opgeschort en de begrotingsgelden moeten worden bevroren. Het ministerie van Financiën heeft de gereserveerde € 5 miljard voor kernenergie ook opgenomen in de Ombuigingslijst 2023, onder de constatering dat kernenergie niet van invloed is op het behalen van de klimaatdoelen, omdat er voldoende duurzame bronnen voorhanden zijn. Op 5 september is de commissievergadering waar controversieel verklaren wordt besproken. Vaak is een aanzienlijke minderheid genoeg om een onderwerp controversieel te verklaren. Lees verder

Kamer stemt over motie om Pallas niet uit bezuiniging Vitamine D te betalen

Morgen, dinsdag 20 december, stemt de Tweede Kamer over twee moties over de Pallasreactor: Eén over een gelijk speelveld voor medische isotopen en één om de kernreactor niet te financieren uit de bezuiniging op Vitamine D uit het basispakket. De twee moties werden ingediend tijdens het plenaire debat over het voorlopige kabinetsbesluit op Prinsjesdag over Pallas.
Tijdens het debat stelde Julian Bushoff (PvdA) een vraag over de onduidelijke dekking van de nieuwe kernreactor Petten. Minister Kuipers (D66) stuurde de PvdA'er met een kluitje in het riet. Lees verder

Financiering Pallas-reactor uit Vitamine-D-bezuiniging onnavolgbaar

Eind september berichtten we dat het kabinet van plan is de Pettense Pallas-kernreactor te financieren uit de bezuiniging op vitamine D uit het basispakket. De SP, PvdA en de BBB hadden vragen over deze constructie. Deze vragen zijn vorige week door Minister Kuipers beantwoord. En wat blijkt: de constructie lijkt boterzacht: Vitamine D werd altijd vergoed door zorgverzekeraars. Dus de uitgespaarde €129 miljoen per jaar wordt ook bespaard door de zorgverzekeraars, en niet door het Rijk. Uit de toelichting van minister wordt niet duidelijk hoe hij toch meent over het geld van de bezuiniging op Vitamine D te kunnen beschikken om het over te maken naar Pallas. Lees verder

VVD: Nederland heeft “aantal kerncentrales” die open kunnen blijven

VVD-Tweede Kamerlid Heinen denkt dat we in Nederland “een aantal” kerncentrales hebben die we langer open kunnen houden. Dat zei hij afgelopen woensdag, 6 oktober, tijdens de algemene financiële beschouwingen in antwoord op de vraag van Hammelburg (D66) wanneer “de eerste kerncentrale gebouwd en up and running” moet zijn om van belang te zijn voor “de energierekening van vandaag”? Antwoord van Heinen: "Die staat er dus niet morgen. We hebben er al een aantal. Die kan je langer openhouden. Tegelijkertijd duurt het investeren in nieuwe centrales lang."
Een aantal? Hoeveel dan? 2? of 5?