Delta: geen kerncentrale maar kleinschalige duurzame opwekking

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta kan zich in de toekomst het beste richten op haar netwerkbedrijf en het ontwikkelen van (kleinschalige) duurzame opwekcapaciteit. Dit is de conclusie van een economische verkenning in opdracht van ZMf en Greenpeace. Investeren in grootschalige opwekcapaciteit zoals kernenergie, gas of kolen is voor een klein bedrijf als Delta de komende jaren niet of nauwelijks rendabel, zo concludeert Spring Associates. De beste kansen voor Delta liggen volgens Spring Associates de komende decennia daarom bij het netwerkbedrijf, het inzetten op kleinschalige duurzame energieopwekking zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatie voor particulieren en waar mogelijk grootschalige windprojecten. Deze strategie brengt weinig financiële risico's met zich mee, heeft een goede winstverwachting en levert veel werkgelegenheid op. Het helpt Zeeland bovendien haar duurzame doelstellingen te halen en verlaagt de energierekening van de consument.