Categoriearchief: Borssele II

Jubileum: een halve eeuw discussie in PS Zeeland over Borssele 2 !

In de Zeeuwse Provinciale Staten vond afgelopen vrijdag voor de zoveelste keer de afgelopen 50 jaar een discussie over een nieuwe kerncentrale in Zeeland. Er blijkt weinig politieke steun te zijn voor dat idee van de PVV. Behalve PVV en VVD, en een weifelende Zeeland Lokaal, spreekt niemand zich uit voor Borssele 2. De PVV vindt dat er maar 10 miljard moet worden gereserveerd voor een nieuwe kerncentrale.
Pogingen tot de bouw van Borssele 2 zijn altijd gestrand, om diverse redenen. In april 1969 (!), tegelijkertijd met de beslissing om Borssele 1 te bouwen, werd ook een optie genomen voor de bouw een tweede kerncentrale.

Urenco: ‘Wij van de kernenergie willen kernenergie’

borssele_2‘t Is altijd wonderlijk te zien als een bedrijf dat kompleet afhankelijk is van kernenergie, ongegeneerd en redelijk kritiekloos mag pleiten voor meer kerncentrales. Zoals de directeur van Urenco Ad Louter, we kennen ‘m nog als directeur van de kerncentrale Borssele,  in het Financiele Dagblad vandaag mag doen.
We moeten maar nadenken over een tweede kerncentrale, vindt hij.
Dan is hij wel ongeveer de enige die dat vind, terwijl overal kerncentrale gered moeten worden van de financiële ondergang. Het zou zomaar kunnen dat in de VS President-elect Trump tot 100 miljard dollar (!!) gaat betalen om verliesgevende kerncentrales in bedrijf te houden –Nou nee, niet van z’n eigen vermogen!

Maar om Louter een plezier te doen, denken we nu even allemaal aan een tweede kerncentrale in Borssele. …  Zo, is dat ook weer gebeurt. Kunnen we nu weer bezig met verstandige zaken.

Borden tegen Borssele-2 langs A58 mogen

borssele-003Ze verschenen in de jaren 2009-2012 toen Delta een tweede kerncentrale in Borssele nastreefde en weerspraken duidelijk het idee dat iedereen in Zeeland dat een goed idee vond: borden tegen Borssele-2 en tegen kernenergie in het algemeen in weilanden langs (vooral) de A58 in Zeeland. Die borden mogen. Althans dat vindt Hans Dullaert van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, Ze vallen namelijk, “mits ze een beperkte afmeting hebben” onder de vrijheid van meningsuiting.
Mark Fraase daarentegen, fractieleider van Zeeland Lokaal, wil ze juist het liefst verbieden. Hij vindt dat ze er illegaal staan en wil dat ze worden weggehaald.

Dat blijkt allemaal uit het artikel ‘Regels voor reclame zijn een rommeltje’ in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van vandaag (woensdag 26 augustus 2015).

Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de Maasvlakte-1. Dit waarborgingsbeleid dateert al uit 1977 en bepaalt dat op bepaalde locaties geen planologische beslissingen genomen mogen worden die de mogelijke komst van een kerncentrale belemmeren. In het begin waren dat 12 locaties, nu nog 3. Lees verder

Waarborgingsbeleid locaties kerncentrales

We hebben het er al veel vaker over gehad: het zit ons hoog: sinds midden jaren 80 (en eigenlijk al sinds 1977) is er een beleid in Nederland dat op sommige locaties geen planologische besluiten genomen mogen worden die de komst van kerncentrales bemoeilijken of voorkomen. Op dit moment zijn er nog drie mogelijke vestigingsplaatsen: Borssele, de Eemshaven en Maasvlakte 1.

Laka vindt dat dit waarborgingsbeleid van tafel moet en heeft daarom alle politieke partijen die mee doen met de provinciale Statenverkiezingen in Groningen (Eemshaven), Zeeland (Borssele) en Zuid-Holland (Maasvlakte) eerder deze maand opgeroepen om dat in hun partijprogramma op te nemen. Lees verder

Delta flirtte kort met Eneco

Volgens het Financieel Dagblad heeft het Zeeuwse nutsbedrijf Delta (70% eigenaar kerncentrale Borssele) afgelopen zomer aftastende fusiegesprekken gevoerd met het Rotterdamse energiebedrijf Eneco. Maar, zo zegt Delta, omdat een samengaan met het grotere Eneco tot te veel banenverlies in Zeeland zou leiden, is snel een streep gezet door het plan en is besloten zelfstandig verder te gaan. De aandelen van Delta (€ 2,2 mrd omzet; 3000 medewerkers) en Eneco (€ 5mrd omzet; 6600 medewerkers) zijn in handen van provincies en gemeentes. Eneco onderscheidt zich met een 'groene' koers; het bedrijf zet stevig in op windenergie. Delta blijft zich vasthouden aan kernenergie. Volgens het FD koestert het Zeeuwse bedrijf nog steeds plannen voor een tweede kerncentrale, hoewel die begin dit jaar in de ijskast zijn gezet, en daar, volgens het FD, voorlopig ook lijken te blijven, "gezien het huidige politieke en economische klimaat."
Welke rol de eerste en een mogelijke tweede kerncentrale bij die 'aftastende' gesprekken heeft gehad, is niet bekend. Logisch lijkt dat een fusie met Eneco minimaal tot het einde van de plannen voor Borssele II zou leiden….

Delta: geen kerncentrale maar kleinschalige duurzame opwekking

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta kan zich in de toekomst het beste richten op haar netwerkbedrijf en het ontwikkelen van (kleinschalige) duurzame opwekcapaciteit. Dit is de conclusie van een economische verkenning in opdracht van ZMf en Greenpeace. Investeren in grootschalige opwekcapaciteit zoals kernenergie, gas of kolen is voor een klein bedrijf als Delta de komende jaren niet of nauwelijks rendabel, zo concludeert Spring Associates. De beste kansen voor Delta liggen volgens Spring Associates de komende decennia daarom bij het netwerkbedrijf, het inzetten op kleinschalige duurzame energieopwekking zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatie voor particulieren en waar mogelijk grootschalige windprojecten. Deze strategie brengt weinig financiële risico's met zich mee, heeft een goede winstverwachting en levert veel werkgelegenheid op. Het helpt Zeeland bovendien haar duurzame doelstellingen te halen en verlaagt de energierekening van de consument.

Boerma: 1,3 miljoen na slecht functioneren

Energiebedrijf Delta betaald bijna 1,3 miljoen euro aan zijn gewezen directeur Peter Boerma. Bij zijn vertrek eind 2011 kreeg hij 760.000 euro mee. Over 2011 ontvangt hij een bonus van 117.000 euro. Daar komt nog 410.000 euro bij omdat Boerma nog twee jaar voor de raad van commissarissen beschikbaar blijft 'voor advies'. Delta heeft heel wat uit te leggen aan de aandeelhouders op de vergadering van 11 april, want daar wordt ook meer achtergrond informatie gegeven over het 'op de waakvlam zetten' van de plannen voor Borssele 2.

Verhagen: stopzetten activiteiten voor vergunningen

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Verhagen weten dat de mededeling van Delta en RWE de bouw van nieuwe kerncentrales uit te stellen, geen gevolgen heeft voor het kabinetsbeleid ten aanzien van kernenergie. Maar wel voor de vergunningsaanvragen. Verhagen stelt: "De activiteiten die specifiek verbonden zijn aan het initiatief van Delta respectievelijk RWE zal ik voorlopig stilleggen". Maar ongeveer in de zelfde zin, zegt hij ook in gesprek te gaan over welke stappen in de vergunningsprocedure ze nog willen zetten en op welke termijn. Er spreekt ook wel een beetje teleurstelling uit de brief: "Ik ga door met de activiteiten voor een robuust kader voor kernenergie in Nederland. (…) Voor het kabinet is en blijft uitgangspunt dat kernenergie een rol kan spelen in de energiemix".

Delta geeft Borssele 2 op, voorlopig…

Na alle ontwikkelingen van de laatste dagen is het niet geheel onverwacht: Delta maakt bekend "de eerstkomende jaren geen mogelijkheden" te zien "een tweede kerncentrale in Zeeland te realiseren." Als reden geeft het Zeeuwse energiebedrijf "een combinatie van de financiële crisis, de hoge investeringen die nodig zijn voor een kerncentrale, het huidige investeringsklimaat en de huidige overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt met lage energieprijzen." op. Delta spreekt zelf van een periode van 2 tot 3 jaar, waarna het project opnieuw opgepakt zou kunnen worden. Lees verder