Fracties gemeenteraad Vlissingen: Borssele nu stil leggen!

Naar aanleiding van de scheurtjes in de door RDM gemaakte reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2, willen de fracties van GroenLinks, PvdA en SP in de gemeenteraad van Vlissingen dat het college van B&W bij de overheid en EPZ aandringt op onmiddellijke stillegging van de kerncentrale in Borssele met een eveneens door RDM gemaakt reactorvat. Dat EPZ tot nu toe weigert de kerncentrale nu al stil te leggen voor inspectie, en dat pas over een paar maanden van plan is, is voor de Vlissingse fracties reden om nu onmiddellijke stillegging te eisen. Zij willen dat de kerncentrale dicht blijft tot de controle is afgerond.