Onbekend of Borssele nog veilig genoeg is om open te blijven

Het is momenteel onbekend of kerncentrale Borssele nog wel tot de 25% veiligste westerse kerncentrales behoort. Dat had uiterlijk 30 september moeten blijken uit een nieuw rapport van de Borssele Benchmark Commissie. Als de kerncentrale niet tot de top-25% behoort, zou ze, volgens afspraken tussen de overheid en de exploitant, moeten sluiten. Omdat deze afspraak niet in de vergunning van Borssele is opgenomen, lijkt het er op dat het ontbreken van een up-to-date benchmark evaluatie op dit moment geen gevolgen heeft voor de kerncentrale.

Volgens het Borssele Convenant uit 2006 moet kerncentrale Borssele tot de 25% veiligste kerncentrales behoren om open te mogen blijven tot 2034. Om te bepalen of Borssele bij die 25% hoort, is de Borssele Benchmark Commissie (BBC) ingesteld, die elke vijf jaar de veiligheid van de kerncentrale moet evalueren. De laatste veiligheidsevaluatie is op 30 september 2013 gepubliceerd.

Een recente poging van Laka om de voorwaarden van het Borssele Convenant vast te leggen in de vergunning van de kerncentrale, mislukte: de Raad van State verwierp die eis. Daarmee blijft het Convenant niet afdwingbaar en dus een wassen neus. En nu dus weer.