Radioactief afval op weg naar Nederland ontspoord

Een wagon met radioactief materiaal op weg naar Nederland is maandagavond na vertrek uit Tricastin (Zuid-Frankrijk) op het emplacement van Saint-Rambert-D'Albon ontspoord. De trein met vaten verarmd U3O8 (uranium oxide) was om 17:30 vertrokken vanuit het nucleaire centrum in Tricastin en hoogstwaarschijnlijk op weg naar opslag bij de COVRA, hoewel in de eerste berichten Duitsland als bestemming werd opgegeven. Als het op weg is naar de centrale opslagplaats voor radioactief afval in Borssele, is het aannemelijk dat het verarmd uranium uit de Urenco verrijkingsfabriek in Almelo afkomstig is. Verarmd uranium is het afvalproduct van verrijking en wordt in gasvorm verrijkt (UF6). Daarna wordt voor de veiligheid het gas weer omgezet in vaste vorm (poeder). Dat omzetten gebeurt (beide keren -van vast naar gas en dan weer terug) in Tricastin. Volgens de veiligheidsautoriteiten in Frankrijk (hier melding van Areva) is er geen radioactiviteit vrij gekomen.
'Verarmd' uranium zegt niet zoveel over de straling, het heeft betrekking op het percentage splijtbaar U235. Dat percentage is in verarmd uranium lager dan in natuurlijk uranium (0,8%) en in verrijkt uranium dus hoger. De straling is vergelijkbaar met natuurlijk uranium en vooral bij opname van uraniumdeeltjes in het lichaam een gevaar.
De COVRA is bezig met een procedure voor uitbreiding van de opslagfaciliteit o.a. voor de opslag van verarmd uranium.