Categoriearchief: Transporten

Wat bracht de Baltiyskiy-202 deze keer naar Nederland?

Afgelopen nacht meerde de B-202 aan in de haven van Rotterdam. Vanmorgen vertrok het Russische schip, afkomstig uit Sint Petersburg, een stuk lichter, richting Duinkerken, Frankrijk. Wat er van boord ging is onduidelijk: was het, zoals vaker, uranium voor splijtstofstavenfabricage in het Duitse Lingen, of voor de eerste keer sinds de Russische invasie van Oekraïne, uranium uit Rusland om in Almelo verder te verrijken. Daar heeft de ANVS kort geleden een vergunning voor afgegeven, en dit kan het eerste van zes vergunde transporten zijn geweest.

Uranium uit Rusland op weg naar Rotterdam, mogelijke bestemming: Almelo

Niet alleen het Russische schip de Mikhail Dudin legt regelmatig in Nederland aan, ook de Baltiyskiy-202 doet dat regelmatig. Dit zijn de twee 'Russische' schepen die overwegend tussen St. Petersburg en West-Europa varen met een radioactieve lading. De B-202 is nu op weg naar Rotterdam, waar het volgende week maandag verwacht wordt. Op grond van recent afgegeven vergunningen is het nu mogelijk dat het schip in Rusland opgewerkt uranium vervoert wat in Urenco in Almelo gaat verrijken voor het Franse EdF.
We houden het in de gaten.

Despite “commitments”, Urenco Almelo continues to enrich Russian uranium

Yesterday, the ANVS, the Dutch nuclear supervisor, authorized the
transport of up to six shipments of fissile enriched uranium from Russia to Urenco in Almelo. This is remarkable because after the Russian invasion, almost two years ago, the uranium-enriching state-owned company in Almelo claimed to be "very concerned" about developments in Ukraine and therefore "stopped all contracts" with Russia.
Local newspaper Tubantia now reports that Urenco is enriching uranium from Russia for "a French nuclear power plant operator." It would, according to a Urenco spokesperson, be a breach of contract not to do so. Continue reading

Ondanks toezeggingen blijft Urenco Almelo Russisch uranium verrijken

English versionGisteren heeft de ANVS vergunning verleend voor de transport van maximaal zes zendingen verrijkt uranium vanuit Rusland naar Urenco in Almelo. Dat is zeer opmerkelijk omdat het uraniumverrijkende staatsbedrijf in Almelo na de Russische inval, haast twee jaar geleden, nog aangaf zich ‘grote zorgen’ te maken over de ontwikkelingen in Oekraïne en daarom "alle contracten" met Rusland te hebben stopgezet.
Tubantia bericht nu dat Urenco het uranium uit Rusland verrijkt voor een "een Franse exploitant van kerncentrales". Het zou, volgens een woordvoerder van Urenco, contractbreuk zijn om dit niet te doen. Lees verder

Container vol verrijkt uranium uit Almelo zat niet goed dicht tijdens reis naar Frankrijk: ‘Grote slordigheid’

Urenco uit Almelo heeft onlangs een transportcontainer met verrijkt uranium verstuurd die niet goed was afgesloten. Het Franse Framatome, klant van het verrijkingsbedrijf, ontdekte de fout. Containers met het radioactieve en giftige materiaal moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Urenco onderzoekt momenteel hoe dat mis kon gaan.

Lees verder bij Tubantia

Veiligheid in geding bij verkeerd verpakte uranium container uit Almelo

Het Franse bedrijf Framatome heeft op 22 december 2023 een transportcontainer van Urenco Almelo ontvangen met verrijkt uranium, waarvan na inspectie bleek dat vijf kogelpinnen niet goed waren bevestigd. De kogelpinnen spelen een belangrijke rol in de robuustheid van de verpakking. De transportverpakking voldeed daardoor niet aan de internationale veiligheidseisen.
Lees verder

ANVS verleent vergunning voor doorvoer verrijkt uranium naar Rusland

Vorige week heeft de ANVS weer een vergunning afgegeven voor de doorvoer via Nederland van verrijkt uranium van de fabriek in het Duitse Lingen naar Rusland. De fabriek in Lingen is eigendom van het Franse Orano, dat een joint venture aangaat met het Russische Rosatom. Rosatom is een belangrijke handelspartner voor nucleair Frankrijk. Dat is na de invasie in Oekraïne nauwelijks veranderd. De ANVS beroept zich bij het afgeven van de vergunning op internationale wetgeving die nucleaire handel met Rusland tijdens de oorlog gewoon toestaat. Kernenergie is door toedoen van de nucleaire lobby altijd uit de Europese sanctie-maatregelen tegen Rusland gehouden. Canada heeft in juli aangekondigd wel Rosatom te zullen gaan boycotten. Lees verder

Laka vraagt exportverbod voor afgewerkte plutoniumsplijtstof van kerncentrale Borssele

Sinds 2014 draait kerncentrale Borssele voor een deel op plutoniumhoudende MOX-splijtstof. In februari heeft de ANVS exploitant EPZ vergunning verleend om afgewerkte MOX-splijtstof naar de Franse opwerkingsfabriek in La Hague af te voeren. Formeel gaat Nederland er namelijk van uit dat dit kernafval in Frankrijk wordt opgewerkt. In Frankrijk wordt echter al jaren geen afgewerkte MOX opgewerkt, en het ziet er niet naar uit dat dat binnenkort wel zal gebeuren. Omdat de export van afgewerkte splijtstof naar Frankrijk daarmee eigenlijk (verboden) kernafvalexport is, heeft Stichting Laka vrijdag de Raad van State gevraagd de export naar Frankrijk te laten verbieden. Lees verder