Harmonisering rampenplannen; aanscherping maatregelen Nederland

interventie-zones Minister Kamp heeft een brief naar de kamer gestuurd met als titel: Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden. Afgesproken met België een Duitsland is dat over de grens de maatregelen gelden van het land waar de kernramp plaats vindt, maar Nederland heeft wel wat zaken moeten aanscherpen om tot die harmonisatie te komen. Er zijn een aantal interessante zaken te ontdekken in de brief van 5 kantjes. Door die aanscherping van veel maatregelen wordt op een aantal gebieden duidelijk hoe laag de interventieniveaus in Nederland waren.
Het is echt veelzeggend om de tabel te zien en te merken hoe ver de oude niveaus en interventiewaarden afstonden van bijv. de internationale en de Duitse en Belgische. Zo was de interventieniveau (de effectieve dosis) voor jodiumpillen (aan mensen ouder dan 18 jaar) 10x zo hoog (dus minder streng) als de internationale norm; en zelfs 10-20x als de Belgische. Ook het interventieniveau voor evacuatie wordt gehalveerd (en dus strenger). Nieuw is ook een evacuatie zone rond de HFR in Petten van 3km. En de evacuatiezone rond Tihange wordt (in Nederland) ook groter.

Met de nieuwe interventieniveaus omvat de voorbereiding op een kernongeval met de kerncentrale Borssele het volgende:

  • Binnen 10 km: evacuatie (binnenste 5 km met voorrang), schuilen en jodium-predistributie voor iedereen t/m 40 jaar;
  • Binnen 20 km: jodium-predistributie voor iedereen t/m 40 jaar;
  • Binnen 100 km: jodium-distributieplan opstellen, d.w.z. zorgen voor tijdige beschikbaarheid van voldoende jodiumtabletten voor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen. Tevens opstellen van een meetstrategie om bodembesmetting vast te stellen;
  • In geheel Nederland: voorbereiding van indirecte maatregelen ter bescherming van de voedselketen, zoals landbouwmaatregelen.

Voor de kerncentrale in Lingen (Emsland, 20 km van Nederland) blijft de predistributie van jodium 25 km -en dat is net over de grens, maar komt er een zone van 100 km bij (die was er niet) waarbinnen jodium beschikbaar moet zijn voor distributie.

Interessant voor ons is dan ook het feit dat er nu op veel plekken een nieuwe zone komt van 100 km waarbinnen jodiumpillen beschikbaar moet zijn en een distributieplan daarvoor. Een duidelijke indicatie dat de gevolgen van kernongevallen zich niet hoeven te limiteren tot 20 km. Laka heeft in de laatste zaken voor de Raad van State gepleit om de 20 km zone waar binnen mensen ontvankelijk zijn (want belanghebbende) uit te breiden (naar bijv. 100km). We hebben daar tot nu toe geen gelijk in gekregen, maar de volgende keer wordt dat argument wel logischer.