Kerncentrale Borssele voldoet niet aan vergunningsvoorwaarden

Stichting Laka en Stop Borssele eisen stillegging kerncentrale totdat vaststaat dat de veiligheid niet in het geding is

Borssele 2034?Uit onlangs vrijgegeven documenten blijkt dat de eigenaar van kerncentrale Borssele EPZ al ruim een jaar niet voldoet aan vergunningsvoorwaarden om de kerncentrale in bedrijf te hebben. Stichting Laka en Stop Borssele eisen dat de Kernfysische Dienst, de toezichthouder, handhavend optreedt en de kerncentrale desnoods stillegt totdat EPZ aan alle vergunningsvoorwaarden voldoet en het uitgesloten is dat de veiligheid in het geding is. Tegelijkertijd publiceert Stichting Laka vandaag op haar site een standaard verzoek tot handhaving.

In 2013 is de kernreactor van Borssele op scheurtjes onderzocht. Uit ge-WOB-te stukken blijkt dat de KFD de resultaten van het onderzoek nooit heeft ontvangen. Het voorleggen van deze resultaten aan de toezichthouder was één van de additionele vergunningsvoorwaarden bij het openhouden van Borssele tot 2034. De toezichthouder KFD heeft zich tevreden gesteld met de simpele mededeling van EPZ dat er “geen rapporteerbare indicaties” in het reactorvat zaten, zonder dat de Kernfysische Dienst KFD een afschrift van het onderzoeksrapport opvroeg.

“Het is hier normaal dat iedereen aan zijn vergunning wordt gehouden. Dat geldt natuurlijk helemaal voor de kerncentrale.” Aldus Jan Louwerse van Stop Borssele. “In plaats daarvan lijkt het er nu op dat de toezichthouder KFD zich opstelt als schoothondje van de kerncentrale” vervolgt Louwerse.

Daniël Meijers, onderzoeker bij Stichting Laka voegt daar aan toe: “Wij verwachtten dat de KFD de resultaten van het veel besproken scheurtjesonderzoek grondig zou bestuderen, maar uit de geWOBte stukken blijkt dat de KFD die resultaten zelfs nooit heeft gehad”.

Het scheurtjesonderzoek is een van de meest besproken nucleaire veiligheidsonderzoeken van de laatste jaren. Stichting Laka wil weten in welke staat het 40 jaar oude reactorvat zich bevindt. Daarom heeft Laka in januari op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage gevraagd in de resultaten van het scheurtjesonderzoek. Pas bij een tweede aanvullend WOB-verzoek werd duidelijk dat de toezichthouder KFD helemaal niet over de resultaten beschikte, terwijl dit een vereiste is in de vergunning.

In Nederland is veel te doen over de kwaliteit van toezichthoudende instanties. Het lijkt erop dat de nucleaire toezichthouder KFD in dit geval, een situatie die aanleiding gaf voor enige maatschappelijke ongerustheid, simpelweg vertrouwde op uitlatingen van de vergunninghouder EPZ (“er zijn geen rapporteerbare indicaties gevonden”). Dit zonder toezichthoudende reflexen te vertonen.

“Dit doet het ergste vrezen voor de kwaliteit van het toezicht op wellicht minder prominente maar daarom niet minder veiligheidsrelevante nucleaire kwesties.” aldus Meijers van Stichting Laka.

Kerncentrale Borssele is zondag weer in bedrijf genomen nadat de laatste onderhoudstop een volle week was uitgelopen.

Stichting Laka en Stop Borssele zijn vandaag samen op www.laka.org/nieuws/eis-stillegging-kerncentrale-borssele een cyberactie begonnen waarin ze iedereen in staat stellen om een handhavingsverzoek in te dienen.

 • Stichting Laka is het documentatie en onderzoekscentrum kernenergie. Het documenteert, analyseert en becommentarieert al dertig jaar (de ontwikkeling van) kernenergie
 • Stop Borssele is een Zeeuwse groep die al meer dan dertig jaar actief is tegen kerncentrale Borssele

NOTEN

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, Vergunningen op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 13 december 2018: Ook ANVS vindt inspraak bij levensduurverlenging Borssele niet nodig

  Uit de definitieve vergunning voor EPZ  blijkt dat de nucleair toezichthouder ANVS nog steeds meent dat een milieueffecrapportage niet nodig is voor de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele. In verschillende zienswijzes op de ontwerpvergunning was hier wel om gevraagd. Eerder stelde ook staatssecretaris van Veldhoven dat inspraak niet aan de orde was.


 • 15 augustus 2018: Fout in weggelakte informatie transportvergunning

  Steeds vaker worden kernenergiewetvergunningen –transportvergunningen in het bijzonder- niet gepubliceerd. Het blijft dan bij een kennisgeving dat de vergunning is afgegeven, zonder details van wat waar en hoe. Reden is vaak ‘veiligheid cq beveiliging’. Een kopie van de vergunning krijgen is nog mogelijk, maar dan zijn alle wel details weggelakt. Maar hoe kan men –‘civil […]


 • 28 mei 2018: VN: Nederland heeft levensduur kerncentrale Borssele onrechtmatig verlengd

  De beslissing in 2006 om kerncentrale Borssele twintig jaar langer open te houden had vergezeld moeten gaan van een milieueffectrapportage om zinvolle inspraak mogelijk te maken. Dat vindt de toezichtscommissie van het VN-Verdrag van Aarhus naar aanleiding van een klacht van Greenpeace in een concept-oordeel wat vrijdag is gepubliceerd. In 2006 besloten de overheid en […]


 • 15 mei 2018: Raad van State bevestigt: Borssele Convenant is nu een wassen neus

  De Raad van State heeft met haar uitspraak, twee weken geleden, definitief een streep gezet door de poging van Laka om de voorwaarden waarop kerncentrale Borssele in 2006 dertig jaar langer open mocht blijven in de vergunning van Borssele vastgelegd te krijgen. Het Rijk en de eigenaren van de kerncentrale spraken in 2006 af dat […]


 • 2 mei 2018: Borssele: 20 jaar langer in bedrijf zonder beoordeling milieueffecten

  De Raad van State heeft de bezwaren van Greenpeace en Laka tegen de in 2016 afgegeven revisievergunning van kerncentrale Borssele ongegrond verklaard. Daarmee komt er voor nu (voorlopig) een einde aan de pogingen van de twee milieuorganisaties om milieueffecten van de 20-jaar langere exploitatie van de kerncentrale mee te laten wegen. De Raad van State […]