FANC: geen m.e.r. voor levensduurverlenging Doel-1 en 2

doel-bewust stoppenDe Belgische nucleaire autoriteit (FANC) heeft besloten dat het 10 jaar langer in bedrijf houden van de reactoren Doel-1 en 2 “geen negatieve radiologische impact met zich meebrengen en ook niet zullen leiden tot een significante evolutie van de bestaande radiologische milieueffecten”. Daarom, zo zegt FANC, is “hiervoor geen milieueffectenrapportage (MER) met publieksraadpleging vereist.” De Belgische Raad van State had beslist dat er wel een milieurapport gemaakt moet worden.

Volgens een regeringsbesluit uit 2003 zouden de Belgische reactoren allemaal worden gesloten tussen 2015 en 2025. Doel-1 is eerder dit jaar al stilgelegd en Doel-2 zou later dit jaar definitief gesloten worden. Maar in juni besliste de regering dat de twee oudste reactoren toch 10 jaar langer open mogen blijven. Maar ook exploitant Electrabel herinnert eraan dat het geen gelopen race is en dat over “de wet met betrekking tot de economische modaliteiten van de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 met tien jaar, nog besproken en gestemd moet worden in het parlement. Over deze modaliteiten moet ook een conventie gesloten worden tussen de Federale Regering en de eigenaar.”