Tot eind 2017 nog gebruik van hoogverrijkt uranium in HFR

Nederland heeft meegedeeld dat de omschakeling in Petten van het gebruik van hoog- naar het minder proliferatiegevoelige laagverrijkte uranium flink vertraging heeft opgelopen. Het gaat nog jaren duren voor dit kernwapen materiaal niet meer gebruikt wordt bij de productie van medische isotopen in de reactor in Petten. Iets meer dan een jaar geleden, bij de Nuclear Security Summit in Den Haag, werd al duidelijk dat de deadline van 2015 niet gehaald zou worden. Nu wordt in een beleidsdocument meegedeeld dat de conversie niet eerder is afgerond dan eind 2017! Nederland heeft niet echt haast met nakomen van deze non-proliferatie belofte.

In een net gepubliceerd document voor de herzieningsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (tegen de verspreiding van kernwapens die begin volgende maand begint in New York) worden alle punten opgesomd waarvan Nederland vindt dat ze het goed doet. Het document (Implementation of the action plan of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and previous Review Conference outcomes - Report submitted by the Netherlands) suggereert dat het gaat om de implementatie van de afspraken van de vorige herzieningsconferentie (2010). Dat zal voor een deel ook, maar het is vooral opdeborstklopperij.

Onder punt 35 lezen we:
The Netherlands has started the process of conversion from highly enriched uranium to low-enriched uranium targets for the production of medical isotopes. Necessary modifications to the production line at the Molybdenum production Facility in Petten are being applied. The conversion is expected to be finalized by the end of 2017.”

Nederland zal de deadline voor de omschakeling van hoog (HEU) naar laag verrijkt uranium (LEU) dus weer niet gaan halen. En dat is echt niet om dat het heel snel moet. Bij de Nuclear Security Summit in Seoul (2012) was Nederland onder zware druk gezet om om te schakelen. Want eigenlijk was NRG helemaal niet meer van plan om de HFR geschikt te maken voor LEU-targets. Targets zijn kleine plaatjes met daarop hoogverrijkt uranium (99% splijtbaar uranium235) die in de reactor worden gestopt. Daarmee wordt vooral molybdeen-99 gemaakt, de ouderisotoop van technetium-99m, en dat is dan weer de meest gebruikte medische isotoop.

NRG wilde oorspronkelijk pas laagverrijkt uranium targets in de beoogde opvolger van de HFR (de Pallas) gaan gebruiken. Maar, zoals gezegd, onder zware druk van vooral de VS werd in 2012 afgesproken dat in 2015 de omschakeling naar LEU-targets moest worden voltooid. Maar vlak voor de NSS in Den Haag werd duidelijk dat die deadline niet gehaald werd. Een afgang ( “a grave embarrassment“) schreven vooraanstaande internationale non-proliferatie-experts aan minister Timmermans (Buitenlandse Zaken en voorzitter van de NSS). Toen werd duidelijk dat tot 2017 nog HEU gebruikt zou worden, nu, nauwelijks een jaar later, is die conversie dus ook al weer een jaar uitgesteld.

Deze trage omschakeling roept een déjà vu gevoel op met de conversie van de kernbrandstof van de HFR. Al in 1984 riep de VS Nederland op om hun kernbrandstof in de kernreactor om te zetten van HEU naar LEU. Ook toen duurde het heel lang voordat Nederland daar gehoor aan gaf. In 1992 stopten de VS zelfs met de levering van HEU. Toch was dat nog geen reden om de omschakeling naar laagverrijkt uranium door te zetten. In 1996 werd zelfs overwogen om hoogverrijkt uranium uit Rusland te importeren. Pas in het najaar van 1999 werd duidelijk dat de HFR ging overschakelen naar laagverrijkt uranium. Een proces dat nog tot 2006 zou duren.

Dit bericht werd geplaatst in Buitenlands beleid, HFR, Proliferatie op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 26 januari 2018: HFR op laagverrijkt uranium: veel meer radioactief afval

  Gedwongen, want zelf nooit gewild, en veel te laat, maar NRG probeert nu goeie sier te maken met de omschakeling naar laag verrijkt uranium in de HFR, die nu blijkbaar voltooid is. Vervolgens is NRG onzorgvuldig in haar persbericht over de afspraak en vergeet te melden dat door het gebruik van lager verrijkt uranium, de […]


 • 24 maart 2021: Spinwatch: “Geen hoogverrijkt uranium meer in Petten”

  Vorige week meldde NRG dat de HFR geen hoogverrijkt uranium meer gebruikt. Voortaan wordt molybdeen, een medisch isotoop, in Petten alleen nog maar gemaakt uit laagverrijkt uranium. Klinkt bekend? Dat klopt. Kernreactor exploitant NRG meldde dat namelijk al in 2018. Begin vorig jaar kwam Laka er alleen achter dat er nog steeds kernwapen-gevaarlijk hoogverrijkt uranium […]


 • 10 september 2020: Dissertatie over Urenco en het non-proliferatie-regime

  Gisteren promoveerde Frederik Voûte aan de Erasmus Universiteit op zijn proefschrift over Urenco: ‘Perceptions of Responsibility: Urenco and the Troika's Commercial and Nonproliferation Policies in Theoretical and Historical Perspective’ – Een verhaal van beleid en praktijk in het zich ontwikkelende nucleaire non-proliferatie regime en nucleaire export landschap'. Voûte concludeert, onder meer na raadpleging van de […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 1 december 2017: Opnieuw vergunning hoogverrijkt uranium; afspraken blijken weinig waard

  Er is een opnieuw een vergunning afgegeven voor het transport van hoogverrijkt uranium naar Petten voor gebruik in targets de reactor daar. Dat is vreemd, want keer op keer wordt het einde van het gebruik van het hoogverrijkt uranium in de reactor aangekondigd. Nadat al eerder een einde was gekomen aan het gebruik van hoogverrijkt […]


 • 4 mei 2016: Eindelijk laagverrijkt uranium in Belgische reactor

  Goed, de reactor in Petten was al niet heel snel, maar de Belgische onderzoeksreactor BR2 in Mol is extreem langzaam met het omschakelen naar een, zoals dat tegenwoordig heet, ‘minder terreurgevoelige’ brandstof. Minister Jan Jambon antwoordde in de Commissie Nucleaire Veiligheid op vragen van Kristof Calvo (Groen) dat dat binnenkort staat te gebeuren. De omschakeling […]