Preventieve distributie jodiumprofylaxe

interventie-zonesVeel meer mensen dan nu krijgen binnenkort preventief jodiumtabletten thuis. In een zone van 100km zijn er jodiumtabletten voor kinderen onder de 18 en zwangere vrouwen. Dat is een gevolg van de harmonisering van de rampenplannen met Duitsland en België; een besluit al genomen in juli 2014, waar we toen ook uitgebreid over berichtten. Jodiumtabletten zorgen ervoor –mits op het juiste moment ingenomen- dat de schildklier verzadigd is, waardoor radioactief jodium niet opgenomen wordt. Jodium is maar een van de vele tientallen radioactieve stoffen die vrijkomen bij een kernramp, maar wel de stof die het snelst door het lichaam wordt opgenomen en de stof waarvan de gevolgen (schildklierkanker) zich het eerst manifesteren. En dus het duidelijkst met de oorzaak in verband gebracht kan worden.

Gisteren hadden we het nog laten liggen: oud nieuws. Dat hadden we dus blijkbaar mis. Hoe een alinea of drie (op blz 5) in een brief van zeven kantjes (een zogeheten ‘verzamelbrief’ met verschillende onderwerpen) van minister Schippers van VWS nieuws wordt, vnl door een ‘ongelukkige’ timing.

De afgelopen periode heeft de minister met “vertegenwoordigers en deskundigen van onder andere veiligheidsregio’s, apotheken, scholen en andere departementen gesproken over de haalbaarheid van verschillende mogelijkheden voor de distributie van jodiumtabletten in de nieuwe (grotere) voorbereidingszones.” In zones van 10 kilometer en in sommige gevallen 20 kilometer (de 'eerste ring') rond nucleaire installaties is er nu al preventief jodiumprofylaxe (voorbehoeding) uitgedeeld.

Na dat overleg gaat de voorkeur van de minister voor de 'tweede ring' uit naar een combinatie van predistributie en distributie op het moment van een verwachte uitstoot van radioactief jodium. De doelgroep in de 100km zone betreft mensen tot 18 jaar en zwangere vrouwen. De schildklier van (ongeboren) kinderen is veel gevoeliger voor radioactief jodium, waardoor ook op grotere afstand, bij een geringere blootstelling, jodiumtabletten effectief kunnen zijn.

Al eerder werd bekend dat er in Zuid-Limburg en in Twente extra decentrale voorraden zijn aangelegd en zijn er afspraken gemaakt met apotheken over distributie voor het geval dat een uitstoot van radioactief jodium wordt verwacht.

Update: Alle inwoners boven de 18 binnen 3 km van de kernreactor in Petten krijgen in het najaar ook preventief jodium uitgereikt.

Maar waarom werd dit (toch onverwacht) nieuws?
Misschien omdat op precies dezelfde dag voorzitter Joustra meedeelt dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid er over denkt om een onderzoek in te stellen naar de veiligheid van kerncentrales. En dan komt de brief van Schippers ook nog twee dagen voor de herdenking van de kernramp in Fukushima. En samen met de aanhoudende berichten over de kerncentrales in Doel en Tihange, zorgt dat ervoor dat het een nieuwswaardig feit is. Blijkbaar.