de Laka-catalogus

Overzicht op auteur commissie-mer

datumtitelauteurcategorie
2018-05 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente SchagenCommissie mer pallas petten - vergunningsprocedures
2017-05 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie mer olp - productie medische isotopen
2017-02 Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2016-04 Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen. Advies over reikwijdte en detailniveau over het milieueffectrapportCommissie MER pallas petten - vergunningsprocedures
2016-02 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER olp - productie medische isotopen
2015-11 Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Toetsingsadvies over het ontwerpprogramma Commissie MER afval - richtlijn 2011/70/euratom
2015-08 Nieuwe onderzoeksreactor Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie mer pallas petten - vergunningsprocedures
2014-04 Nationaal uitvoeringsprogramma voor langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte brandstoffen. Advies over reikwijdte en detailniveauCommissie MER afval - richtlijn 2011/70/euratom
2012-06 Advies reikwijdte en detailniveau MER: uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-OostCommissie MER, Min. EL&I covra - vergunningen/procedures
2012-05 Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost: advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER covra - vergunningen/procedures
2010-12 Oprichting kernenergiecentrale ERH in Borssele. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER borssele ii - erh
2010-02 Onderzoeksreactor Pallas: Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapportCommissie Mer pallas petten - vergunningsprocedures
2009-12 Realisatie tweede kerncentrale Borssele. Advies voor richtlijnen van het milieueffectrapportCommissie MER borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2007-12 Bouw HAVA-VU te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Rapportnummer 1727-37Commissie MER olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2002Advies voor richtlijnen voor milieueffectrapport Modificatie Hogeflux PettenCommissie MER olp - hfr petten
1999-04Toetsingsadvies over de voltooiing van de kerncentrales in Khmelnitsky 2 en Rivne 4 in de OekraïneCommissie MER oekraïne - k2/r4
1996-04Toetsingsadvies over MER van IRICommissie MER iri delft
1992-06Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Uitbreiding URENCO Nederland v.o.f.Commissie MER urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1989-04 Toetsingsadvies MER opslag en verwerking radioactief afval locatie "Sloe"Commissie MER covra - vergunningen/procedures
1988-02Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioaktief afvalCommissie MER afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1988Toetsingsadvies over locatiegebonden MER verwerking en opslag radio-actief afvalCommissie MER afval - opslag op land - lokatiekeuze
1986Toetsingsadvies over locatie-onafhankelijk MER en advies richtlijnen voor locatie-gebonden MER inzake opslag en verwerking van radioactief afvalCommissie MER afval - opslag op land - lokatiekeuze
1985-05Advies richtlijnen MER verwerkings- en opslagbedrijf radioactief afvalCommissie MER afval - opslag op land - lokatiekeuze