Persbericht Ministerie VROM over herstart HFR Petten

Voor de herstart van de kernreactor in Petten kan nog geen groen licht worden gegeven omdat nog niet aan beide voorwaarden is voldaan. De maatregelen ter verbetering van de veiligheidscultuur zijn goedgekeurd door de Kernfysische Dienst (KFD) en zullen worden uitgevoerd. De herberekening van de scheurindicatie in het reactorvat neemt meer tijd in beslag en wordt verwacht op 18 maart. Dat blijkt uit de brief van minister Pronk (VROM) aan de Tweede Kamer.

'Goede maatregelen veiligheidscultuur, inzicht scheurindicatie binnenkort gereed, dus nog geen herstart reactor Petten'

(13-3-2002) - Persbericht Ministerie VROM
Voor de herstart van de kernreactor in Petten kan nog geen groen licht worden gegeven omdat nog niet aan beide voorwaarden is voldaan. De maatregelen ter verbetering van de veiligheidscultuur zijn goedgekeurd door de Kernfysische Dienst (KFD) en zullen worden uitgevoerd. De herberekening van de scheurindicatie in het reactorvat neemt meer tijd in beslag en wordt verwacht op 18 maart. Dat blijkt uit de brief van minister Pronk (VROM) aan de Tweede Kamer.

Een beslissing over het moment van de herstart kan in ieder geval vóór 22 maart genomen worden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft eerder aan gegeven dat indien de reactor uiterlijk op die datum opstart, er geen grote leveringsproblemen van radio-isotopen optreden en dat er een gering effect is voor de patiënt. Als de berekeningen van de scheurindicatie door het Engelse Serco Assurance gereed zijn, kan antwoord worden gegeven op de vraag of er sprake is van een vergroting van de scheurindicatie en wat de eventuele gevolgen zijn voor de levensduur van het reactorvat.

Veiligheid
De aanbevelingen ter verbetering van de veiligheidscultuur van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) zullen door de vergunninghouder, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), worden uitgevoerd. Deze VN-organisatie stelt in haar verslag, dat in de structuren en bij het management het nodige verbeterd dient te worden, in het bijzonder in de communicatie.

Vergunning
De procedure voor een nieuwe Kernenergiewet-vergunning is in november 2001 begonnen met het publiceren van de startnotitie voor de MER in regionale en nationale dagbladen. Minister Pronk dringt er bij GCO op aan de aanvraag voor de vergunning eerder in te dienen en tussentijds een melding te doen om de vergunning partieel te wijzigen. Daarin zal ondermeer het instellen van een externe veiligheidscommissie aan de orde komen.