Gemeente Zijpe bleef in gebreke bij controle Petten

De gemeente Zijpe heeft, bij gebrek aan kennis, de controles van het terrein van de kerncentrale in Petten jarenlang uitbesteed aan een bedrijf met tegenstrijdige belangen. Het adviesbureau Barten adviseert bij het aanvragen van milieu-vergunningen en ook bij het naleven ervan. Omdat de gemeente daarvan op de hoogte was, liet men Barten vergezellen van een ambtenaar, die echter ondeskundig was. De twee hebben de controles niet goed gedaan, men kwam bijvoorbeeld niet overal 'omdat het terrein te groot was'. Zijpe, die Barten 20 duizend euro per jaar betaalt, 'baalt' dat de controles niet goed gebeurde, kan alleen hij de controles doen door zijn gigantische deskundigheid 'ook op het gebied van kernenergie'.

Dit bericht werd geplaatst in ECN, HFR, NRG, Veiligheid, Vergunningen op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 3 april 2020: Laka vraagt om MER voor levensduurverlenging Hogefluxreactor Petten

  Terwijl de Hogefluxreactor (HFR) in Petten ondertussen al weer 59 jaar oud is heeft de ANVS, de toezichthouder, een nieuwe ontwerp-vergunning voor de kernreactor ter inzage gelegd. De huidige kernenergiewetvergunning, uit 2016, moest namelijk worden aangepast omdat vergunningvoorschriften zijn verouderd en regelgeving is veranderd. Lang was er sprake van dat de HFR in 2015 zou […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 13 juni 2017: ANVS keurt plan NRG voor afvoer radioactief afval goed

  NRG moet eindelijk haar best gaan doen om het historisch radioactief afval voor eind 2027 afgevoerd te krijgen. Dat jaar is nu de einddatum van het meest sombere scenario. Dat schrijft toezichthouder ANVS in haar goedkeuring van het Plan van Aanpak voor de afvoer van al het radioactief afval van NRG in Petten. Verder vindt […]


 • 18 april 2017: Cijfers ECN: Pallas overbodig, HFR kan dicht

  Omdat er medio 2017 overcapaciteit is voor de productie van medische isotopen kan de Hoge Flux Reactor in Petten op korte termijn dicht. De Pallasreactor, de geplande vervanger van de HFR, lijkt daarmee overbodig. Het Ministerie van Economische kreeg hierover in mei 2016 cijfers onder ogen. Toch besloot minister Kamp ECN in oktober €40 miljoen […]


 • 3 oktober 2016: ECN samen met TNO: toekomst NRG blijft onduidelijk

  Alle niet-nucleaire activiteiten van stichting ECN gaan vanaf 1 januari 2018 verder met TNO. Naar de levensvatbaarheid van het nucleaire gedeelte NRG komt een nader onderzoek. Daarnaast komt er een flinke financiële bijdrage voor het afvoeren van het historisch radioactief afval. De kleine lettertjes (in dit geval de achterliggende rapporten), onthullen nog meer risico’s voor […]


 • 8 september 2016: Veiligheid heeft bij NRG niet de hoogste prioriteit

  Woensdagavond (7 september) berichtte de NOS over de veiligheid bij NRG, de exploitant van de kernreactor in Petten. De NOS is in het bezit gekomen van een intern stuk van NRG waarin onder andere wordt gesteld dat veiligheid van de kernreactor niet meer de hoogste prioriteit heeft. Volgens de anonieme opsteller van het stuk ligt […]