Zwaar weer voor Delta

Volgens de (Financiële) Telegraaf zal het Zeeuwse energiebedrijf Delta eind volgende maand bekendmaken dat de winst over 2009 grotendeels in rook is opgegaan. Die jaarcijfers, waar Delta eind maart mee komt, zullen vragen oproepen over de houdbaarheid van de huidige strategie, die een uitgebreide dienstenportfolio omvat. Naast de moeizame operationele gang van zaken heeft het Zeeuwse concern te maken met een beroepszaak én een bodemprocedure tegen Essent over het eigendom van 50% in de kerncentrale Borssele. Zelfs al wint Delta ook het hoger beroep, dan kan de bodemprocedure nog vele jaren als een molensteen om de nek hangen. Opmerkelijk genoeg laat een woordvoerder van Essent weten dat ondanks het geschil over de bestaande centrale, Essent niet uitsluit in de toekomst als mede-investeerder te willen optreden in Borssele II, al is het de vraag of de publieke aandeelhouders van Delta akkoord zullen gaan met de inmenging van externe, private investeerders. Zij vinden dat een kerncentrale in publieke handen moet blijven.

18 februari 2010

'Donderwolken boven Zeeuwse energiereus Delta'

De Telegraaf meldt uit 'verschillende bronnen' te hebben vernomen dat Delta zal eind volgende maand bekend zal maken 'dat de winst over 2009 grotendeels in rook is opgegaan'.

Uit het bericht van De Telegraaf
>> (...) Onder meer forse afwaarderingen van de activiteiten op het gebied van duurzame energie zijn naar verluidt de boosdoener, maar de werkelijke problemen van het Zeeuwse Delta lijken vele malen complexer. Misschien kan alleen een verregaande strategiewijziging nog soelaas bieden. Volgens verschillende bronnen zullen de jaarcijfers, waar Delta eind maart mee komt, vragen oproepen over de houdbaarheid van de huidige strategie, die een uitgebreide dienstenportfolio omvat. De winst zal sowieso flink te lijden hebben onder afwaarderingen op de duurzame activiteiten. Bij de halfjaarcijfers werd al duidelijk dat Delta in zwaar weer zit. De activiteiten op het gebied van duurzame energie (zonne-energie en biodiesel) hadden te kampen met zowel de negatieve effecten van de economische recessie als het wegvallen van subsidie- en financieringsmogelijkheden. Aandeelhouders zoals de provincie Zeeland (50% in Delta) zullen, ongeacht de hoogte van de winst, volgens afspraak straks gezamenlijk een dividend van €50 miljoen ontvangen. Het kan zijn dat de onderneming dus geld moet bijleggen, als het nettowinstcijfer over geheel 2009 die €50 miljoen niet zou halen.
Delta zelf is erg trots op de zogeheten multi-utilitystrategie en de koers om op eigen kracht verder te gaan. De diverse activiteiten (onder meer energie, afvalverwerking en digitale diensten) versterken volgens de directie de concurrentiepositie, wat het bedrijf 'extra stabiliteit' zou bezorgen. Het concern heeft echter te maken met een tanende solvabiliteit (een graadmeter die aantoont in hoeverre een onderneming aan de financiële verplichtingen kan voldoen). (...) Energieconsultant Peter van den Oetelaar vindt dat de Zeeuwse onderneming schaakt op te veel borden tegelijk. Hij schrijft in een visie niet te begrijpen 'dat Delta persisteert bij hun credo om door te gaan als klein zelfstandig regionaal bedrijf' en meent dat het management onverantwoord handelt door de activiteiten alsmaar te verbreden. 'Hierdoor is Delta al vergevorderd op de weg naar een financieel zwakke onderneming.' (...) <<

Bron:
De Telegraaf, 17 februari 2010