Kamp: verkoop onderdelen levert voldoende op voor verliezen kerncentrale

Rijk en aandeelhouders van Delta komen niet tot een oplossing voor de financiële problemen anders dan verkoop van onderdelen. Dit blijkt uit een brief die de ministers van Economische Zaken en Financien. De opbrengst van die verkoop “leidt tot voldoende financiële buffers voor Delta, waardoor zij aan de tollingverplichtingen met EPZ kan blijven voldoen en de nucleaire veiligheid ook op de lange termijn niet in het geding komt.” Uit gezamenlijk onderzoek blijkt het oprichten van een Zeeuws nutsbedrijf niet haalbaar is. Het Rijk geeft 25 miljoen euro aan Zeeland voor een aantal projecten in de provincie, maar dus niet voor de kerncentrale.

In een brief van de ministers Kamp en Dijsselbloem aan de Kamer, wordt uiteengezet dat de door het Rijk voorgestelde oplossing voor de financiële problemen van Delta (veroorzaakt door de verplichting elektriciteit af te nemen van de kerncentrale tegen veel hogere prijzen dan de marktprijs –de ‘tollingsovereenkomst’) niet haalbaar is gebleken. Die vermeende oplossing, de verlieslatende kerncentrale in een apart nutsbedrijf onderbrengen en verliezen financieren met verkoop van onderdelen, is grondig onderzocht in de onderhandelingen tussen Rijk een aandeelhouders. Uit de brief van de ministers blijkt dat alle onderzochte scenario’s onhaalbaar zijn gebleken. “Op hoofdlijnen zijn de voornaamste redenen hiervoor de staatssteunregelgeving, de risicoafweging van de aandeelhouders van Delta waardoor een bijdrage aan de financiering van het Zeeuwse nutsbedrijf niet haalbaar is en de risicoafweging van Delta waardoor zij alle financiële middelen binnen Delta aanhoudt.

Er is “in onderling overleg geconstateerd dat er geen alternatief bestaat voor het opstarten van het externe verkooptraject voor het netwerkbedrijf Enduris door Delta. Delta moet, vanwege de verplichting daartoe in de Wet onafhankelijk netbeheer (WON), Enduris afsplitsen voor de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gestelde splitsingsdatum van 1 juli 2017.” Het kabinet heeft er het volste vertrouwen in dat “door het solide karakter van dit bedrijfsonderdeel (…) Delta er in slaagt om Enduris succesvol te verkopen en daarbij met de koper afspraken te maken over de werkgelegenheid in Zeeland.

De minister wordt in deze verwachting gesteund door de verkoop van het retail-onderdeel en ook nog voor een hogere prijs dan verwacht én met behoud van de werkgelegenheid. Maar, aldus de minister, “mocht onverhoopt blijken dat dit niet lukt, dan staat het kabinet er voor open om opnieuw met de aandeelhouders van Delta in gesprek te gaan.

Morgen is er een vergadering van de Provinciale Staten en is er ook een overleg van de aandeelhouders van Delta: provincie en 19 gemeenten. Zoals eerder gemeld gaan de niet-verkochte onderdelen van Delta waarschijnlijk verder onder de naam PZEM: Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. De naam Delta is begin december samen met Delta Retail (de afdeling van Delta die energie verkoopt) en multimediatak Zeelandnet verkocht aan de Zweedse investeringsmaatschappij EQT Infrastructure voor 488 miljoen euro.