Bijzonder jaarverslag NRG

NRG heeft nog steeds geen jaarverslag over 2013 (!) gepubliceerd. Nu is er wel een soort kort inhoudelijke publicatie, dat ze ‘jaarverslag’ noemen, met alleen maar informatie over projecten. Geen informatie over NRG zelf, geen financiële verantwoording, geen jaarrekening, geen overzicht van werknemers enzo. Hier zijn ze wel toe verplicht, ook binnen een bepaalde termijn die echter al verlopen is. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ontheffing krijgen voor het publiceren van goedgekeurde jaarcijfers, maar nooit langer dan 13 maanden, dat is in dit geval dus januari 2015. We zijn benieuwd.

Geen woord in dit “Jaarverslag Onderzoeks - programma NRG 2013” zoals het genoemd wordt, over de heikele financiële situatie van NRG en zeer weinig woorden over de problemen met de hoge flux reactor. De opvolger van de HFR (Pallas) wordt helemaal niet genoemd. Wel stukjes PR over: Nucleaire Veiligheid, Stralingsbescherming, Oplossingen voor radioactief afval, een CO2-vrije energievoorziening en Kennistransfer

Interessant is nog wel op de laatste pagina onder het kopje ‘Publieksinformatie’ de alinea:
“NRG verandert van onderzoeksinstituut naar commerciële onderneming. Hierdoor verandert ook de rol in de voorlichting van het Nederlandse publiek over nucleaire ontwikkelingen. Voor de komende jaren zal het accent liggen op voorlichting over het onderzoeksprogramma en participatie in internationale voorlichtingsnetwerken.“

Het zou goed zijn als bijvoorbeeld de overheid dit goed in haar oren knoopt en NRG niet langer ziet als een “neutrale” kennisinstelling, maar gewoon wat het is: een commerciële onderneming met grote belangen in kernenergie. En op die manier naar de informatie van NRG kijkt.