COVRA krijgt ontwerpvergunning voor nieuwe kernafvalbunker Petten

De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor het MOG, het 'Multifunctioneel Opslag Gebouw' van de COVRA. Het MOG is een nog te bouwen kernafvalbunker, specifiek bedoeld voor het historisch kernafval van NRG in Petten. Het is op opmerkelijk dat COVRA voor dit kernafval een nieuwe bunker wil bouwen, omdat onlangs bleek dat dat de ruimte voor niet-warmte producerende kernafval in het HABOG, COVRA's kenmerkende gele bunker, voor slechts een kwart door EPZ zal worden benut. COVRA noemt het echter "een desinvestering" om het Pettense kernafval in het HABOG te bergen, en bouwt liever een nieuwe bunker erbij. Inspraak loopt tot en met 25 januari 2023.

Nadat de termijn voor zienswijzen sluit, zal de Commissie voor de Milieueffectrapportage een advies geven over de kwaliteit van de m.e.r. van COVRA. Daarna zal de ANVS definitief op de aanvraag van de COVRA beslissen.

De nu gepubliceerde ontwerpvergunning staat op de site van de ANVS. Het m.e.r. ook, maar een beetje verstopt achter de vergunningsaanvraag van begin augustus.