NOP: geen kernafval in de bodem

De gemeente Noordoostpolder heeft laten weten geen medewerking te verlenen voor het opslaan van kernafval in Ens. Tot op heden is er ook nog geen sprake van een verzoek van de Rijksoverheid, benadrukt de woordvoerder van de gemeente. "Wij zullen als gemeente dan ook geen medewerking verlenen, wanneer het ministerie ons daarom verzoekt." Net als bij het schaliegas verzet Noordoostpolder zich tegen aantasting van de ondergrond "vanwege de kwetsbaarheid van ons agrarische gebied en de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners."
De laag klei onder Ens is volgens het onderzoek "homogener en minder waterdoorlatend dan onder de Veluwe en het zuidoosten van Nederland, waar de aardlaag ook de juiste dikte en diepte heeft". Dat geldt ook voor grondlaag van de Friese plaatsen Bantega, Steggerda, Terwispel en Sneek. Zie het bericht van 11 juli.