Radioactief afval, waar laten we het?

Is radioactief afval, dat honderdduizenden jaren blijft stralen, in Nederland veilig op te bergen in een ondergrondse kleilaag? Van 2011 tot 2019 heeft COVRA laten nagaan of met zo'n ondergrondse eindberging radioactieve straling in het leefmilieu onder de toegestane dosis zou blijven. Hiervoor werden wiskundige modellen gebruikt. Peter Löhnberg, specialist in het ontwikkelen van zulke modellen op basis van experimenten, verbaasde zich over de manier waarop COVRA dit onderzoek heeft laten verrichten en over de publiciteit dat volgens het gedane onderzoek, een eindberging veilig zou zijn. Löhnberg schreef naar aanleiding van zijn kritiek op het onderzoeksprogramma een boek. Precies deze week presenteert COVRA in een online seminar het volgende onderzoeksprogramma.

Nieuw onderzoeksprogramma COVRA
Woensdag presenteert COVRA in een online seminar een nieuw onderzoeksprogramma naar eindberging van radioactief afval. Bij voorbaat een valse start, want COVRA is al tweeënhalf jaar in het geheim dit onderzoeksprogramma aan het voorbereiden. Geheim want COVRA vindt blijkbaar dat maatschappelijke- en milieuorganisaties zich er niet mee mogen bemoeien.
Vorig voorjaar heeft Laka COVRA naar de plannen gevraagd, en nul op het rekest gekregen.
Laka meent dat het publiek recht heeft om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het maken van plannen over kernafval. Daarom heeft Laka afgelopen najaar een rechtszaak tegen Covra aangespannen. Mede door corona wachten we nu al een jaar op de zitting.
U kunt nog steeds een donatie doen voor Laka's rechtszaak tegen COVRA.

In zijn onlangs gepubliceerde boek ‘Radioactief afval - waar laten we het?’ beschrijft Peter Löhnberg het Nederlandse beleid voor de eindberging van radioactief afval en hoe een eindberging zou moeten worden ontworpen. Hij zet uiteen waarom bij het eerder verrichte onderzoek de veiligheid niet is aangetoond. Ten slotte gaat hij in op wat er nodig is om te komen tot een optimale eindberging van ons kernafval.

Hieronder de belangrijkste aanbevelingen uit het boek:

  • Bij het laatste zevenjarige eindbergingsonderzoek is nagegaan of een bepaalde centrale eindberging van al het Nederlandse radioactieve afval tot 2033 in klei veilig was. Daarbij werd geen rekening gehouden met alle mogelijke waarden van de eigenschappen van o.a. klei en bovenlaag. Daardoor is de veiligheid niet aangetoond, wat is bevestigd door de verantwoordelijke staatssecretaris. Daarom dient het vervolgonderzoek zich te richten op het vinden van de minst onveilige eindberging.
  • Omdat de COVRA en daardoor de pers publiceerden dat die eindberging wèl veilig zou zijn, dient het niet aangetoond zijn van de veiligheid snel breed gecommuniceerd te worden.
  • Omdat het niet geloofwaardig is dat het onderzoek naar de veiligheid werd gecoördineerd door de COVRA met als taak de berging van radioactief afval en georganiseerd door de NRG die zelf radioactief afval produceert, dient het vervolgonderzoek gecoördineerd en georganiseerd te worden door een onafhankelijke overheidsorganisatie, bijvoorbeeld onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Omdat de straling in het leefmilieu evenredig is met de hoeveelheid radioactief afval, dient de productie van nieuw radioactief afval geminimaliseerd te worden totdat via nader onderzoek is vastgesteld wat de stralingsgevolgen zouden zijn van dat extra afval. Dit betekent vooral het zo spoedig mogelijk sluiten van kerncentrale Borssele en het niet toestaan van de bouw van nieuwe kernreactoren.
  • Omdat niet is aangetoond dat de eindberging van al het Nederlandse radioactieve afval veilig mogelijk is in een centrale berging en wegens de bovengenoemde evenredigheid van de straling in het leefmilieu boven de berging met de hoeveelheid eronder opgeslagen afval, dient het afval verdeeld te worden over een aantal bergingen op zo groot mogelijke afstand van elkaar en van buitenlandse bergingen.

Radioactief afval – Waar laten we het?’ door Peter Löhnberg, nu te koop in de boekhandel en online te bestellen.

Dit bericht werd geplaatst in COVRA, Eindberging, Klei, Publicatie, Radioactief afval en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 30 januari 2018: Eindberging radioactief afval: twee miljard en meer onderzoek zal volgen

  Het gisteren gepresenteerde onderzoek naar de eindberging van radioactief afval heeft berekend dat een eindberging 2,05 miljard euro gaat kosten. Volgens dat onderzoek is zo'n eindberging overal in Nederland in diepe geologische formaties mogelijk. Acceptatie en maatschappelijke betrokkenheid is nog een probleem. Eindberging is echter pas voorzien in het jaar 2130 en dit was slechts […]


 • 4 november 2022: COVRA’s raadselachtige kernafval-prognoses

  Na het bericht, vorige week, over COVRA's zorgelijke focus op de beeldvorming, nu opmerkelijk nieuws over COVRA's tienjaarlijkse radioactief afval Inventarisatie: COVRA heeft voor IenW een prognose gemaakt over  hoeveel radioactief afval er in Nederland zal zijn in 2030, 2050 en 2130. Ze zijn daarvoor verschillende scenario’s afgegaan: Kerncentrale Borssele in 2033 dicht, geen nieuwe […]


 • 31 mei 2022: Nieuwe website over kernafval en straling

  Eind 2020 publiceerde Peter Löhnberg ‘Radioactief afval. Waar laten we het?’. Inmiddels kent het boek een tweede druk en is een website online: kernafvalstraling.nl. Op die site, en in zijn boek, geeft Löhnberg, een gepensioneerd onderzoeker, kort en duidelijk aan waarom COVRA in het  onderzoeksprogramma 'OPERA' niet heeft aangetoond dat veilige opslag van radioactief afval […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 14 mei 2020: “Winst” COVRA door greep in eindbergingsfonds

  Voor het eerste in jaren maakte de COVRA weer winst. Wie echter goed naar de cijfers kijkt ziet de trucjes waarmee, na acht jaar verlies, de 'winst' kan worden verklaard. Intussen is het fonds dat moet zorgen voor voldoende geld voor de eindberging van kernafval het afgelopen jaar met 2 miljoen euro geslonken, doordat COVRA, […]


 • 10 april 2020: België raadpleegt bevolking tijdens lockdown alsnog over kernafval

  Nadat België vorig jaar door de Europese Commissie daartoe was aangemaand, opent het NIRAS, de Belgische radioactief afval-organisatie, binnenkort het Belgische nationaal programma voor de eindberging van radioactief afval alsnog voor inspraak. Omdat de eindberging van radioactief afval zo ingewikkeld is, is het namelijk verplicht de bevolking te raadplegen voordat een land een eindbergingsplan vaststelt. […]