Luxemburg en België ruziën over berging kernafval

Zoals eerder aangekondigd, heeft het Belgische NIRAS half april het ontwerpplan voor de eindberging van kernafval in België voor inspraak ter inzage gelegd. Alleen heeft het land daarbij nagelaten om ook officieel haar buurlanden te informeren. Omdat een aantal mogelijke locaties waar België haar kernafval zou kunnen opslaan "voor de deur" van Luxemburg liggen, is het aartshertogdom nu boos; ze waren daar natuurlijk graag vooraf over geïnformeerd. Daarop werd vervolgens de Belgische minister weer boos; volgens haar is er in het plan nog helemaal geen sprake van een keus voor een locatie voor een eindberging. Hoe het ook zij, ook Nederland is officieel nog niet op de hoogte gesteld, en dat had wel gemoeten: een aantal 'geschikte' locaties liggen namelijk op minder dan 15km van de Nederlandse grens.

In het 'Milieueffectenrapport voor het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het goedkeuringsproces voor de nationale beleidsmaatregelen met betrekking tot het langetermijnbeheer van geconditioneerd hoogradioactief en/of langlevend afval en tot bepaling van de beheeroplossing op lange termijn voor dit afval' noemt NIRAS een aantal mogelijke locaties. Maar, deze locaties kunnen, volgens NIRAS, vooral 'theoretisch denkbaar zijn voor geologische berging'. Naar de meeste sites heeft NIRAS nog geen onderzoek gedaan.

Iedereen weet dat NIRAS het liefst kernafval in Mol wil begraven, maar dat dat plan in 2017 door de Belgische regering als te voorbarig op de lange baan werd geschoven. Formeel draait het huidige plan nu alleen maar om de vraag of een eindberging onder de grond moet komen; de locatie komt dan in een volgend ontwerpplan.

In die zin is zowel de reactie van de Luxemburgse minister Dieschbourg - benadrukken niet gediend te zijn van hoog radioactief afval in de Ardennen - als die van Marghem - waar heeft Luxemburg het over? - te begrijpen: Als dit hele proces voorbij is, komt die Belgische eindberging natuurlijk gewoon onder Mol, alleen kan je dat officieel nog niet zeggen.

Alhoewel het Belgische kernafval nergens heen gaat, kunnen zienswijzen voor of tegen geologische eindberging tot 13 juni worden ingediend. Marghem denkt vanwege de Corona-pandemie nog wel na over een verlenging. Zodra België haar buurlanden alsnog officieel informeert, zal inspraak voor Luxemburger, Duitsers en Nederlanders nog acht weken mogelijk zijn.

De inspraak lijkt vooral te gaan om een online vragenlijstje. En houd dan maar in gedachten dat de Belgische eindberging 200 meter onder Mol komt. 15 km 'voor de deur' van Noord-Brabant. Misschien wel verstandig als Brabant ook wat van zich laat horen...

Dit bericht werd geplaatst in België, Eindberging, Klei, Locatiekeuze, Luxemburg en getagged met , , , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 10 april 2020: België raadpleegt bevolking tijdens lockdown alsnog over kernafval

  Nadat België vorig jaar door de Europese Commissie daartoe was aangemaand, opent het NIRAS, de Belgische radioactief afval-organisatie, binnenkort het Belgische nationaal programma voor de eindberging van radioactief afval alsnog voor inspraak. Omdat de eindberging van radioactief afval zo ingewikkeld is, is het namelijk verplicht de bevolking te raadplegen voordat een land een eindbergingsplan vaststelt. […]


 • 11 september 2017: Plannen eindberging kernafval België op losse schroeven

  België doet al veertig jaar onderzoek naar de opslag van kernafval in klei op 200 meter diepte in Mol. Dat is al die tijd het uitgangspunt geweest van het beleid. Daar lijkt nu langzamerhand verandering in te komen. Dat heeft nogal wat gevolgen, o.a. voor de financiering van de plannen. Als gekozen wordt voor een […]


 • 26 november 2015: Cie Mer: in 2018 mogelijke locaties eindberging radioactief afval

  De Commissie MER heeft een advies uitgebracht over het concept Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Over het ontwerpprogramma dat in augustus is gepubliceerd is de commissie MER niet al te positief: te weinig concrete acties waardoor risico’s ”mogelijk onnodig op toekomstige generaties afgewenteld” worden; de onzekerheden over financiering van […]


 • 2 november 2020: Radioactief afval, waar laten we het?

  Is radioactief afval, dat honderdduizenden jaren blijft stralen, in Nederland veilig op te bergen in een ondergrondse kleilaag? Van 2011 tot 2019 heeft COVRA laten nagaan of met zo'n ondergrondse eindberging radioactieve straling in het leefmilieu onder de toegestane dosis zou blijven. Hiervoor werden wiskundige modellen gebruikt. Peter Löhnberg, specialist in het ontwikkelen van zulke […]


 • 19 juni 2020: 20.000 reacties op Belgische kernafvalplan

  Er is massaal gereageerd op het Belgische plan om hoogradioactief afval ondergronds te bergen: in totaal elfduizend reacties uit België en negenduizend uit omringende landen zijn bij het NIRAS binnegekomen. En dat terwijl de inspraakprocedure zelfs midden in de Corona-lockdown was gestart. Ook de provincie Noord-Brabant, de provincie waar net het Forum voor Democratie aan […]


 • 12 maart 2020: Bedrijfsduurverlenging kerncentrales Doel zonder inspraak onrechtmatig

  Vorige week donderdag, 5 maart, deed het Belgische Grondwettelijk Hof uitspraak in de zaak die een tweetal milieu-organisaties had aangespannen tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2, omdat bij die beslissing geen milieueffect-rapportage en inspraak is geweest. Het Hof gaf hen gelijk en stelt dat de kerncentrales nu ‘onrechtmatig opereren’, en moeten […]