België: langer open blijven Doel 1 en 2 nog lang geen gelopen race

doel-bewust stoppenHet Belgische parlement heeft vrijdag ingestemd met het langer openhouden van Doel 1 en 2 tot 2025. Volgens het phase-out scenario zouden de reactoren dit jaar gesloten moeten worden. Of eigenlijk is Doel 1 al in februari gesloten, Doel 2 zou eigenlijk in december gesloten moeten worden. Die kans bestaat overigens nog steeds: Electrabel moet 600 miljoen investeren in de reactoren en wil dat alleen maar doen als het heel veel garanties en steun krijgt en dat is allerminst zeker.

Verder lopen er juridische procedures tegen de beslissing van de regering: de hoogste adviesorganen hebben al gesteld dat het op deze manier niet geregeld kan worden. Er ligt een advies van de Raad van State dat stelt dat Doel 1 niet kan opstarten zonder een nieuwe milieuvergunning. Bovendien gaat de regering in tegen de internationale Verdragen van Aarhus en Espoo door te weigeren om een milieueffectenrapport en publieke consultatie te organiseren over de levensduurverlenging. Daarnaast bleek twee weken geleden dat minister Marghem het parlement voorloog over extern juridisch advies inzake de kwestie.
Ook het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), dat de veiligheid controleert, moet zijn goedkeuring nog geven. Het is dus nog lang geen gelopen koers [persbericht Bond Beter Leefmilieu].