Uitdelen jodium uitgesteld: Veiligheidsregio vreest discussie over veiligheid

Het preventief uitdelen van jodiumpillen in delen van Nederland is uitgesteld. Dat heeft het Ministerie van Volksgezondheid besloten. De Veiligheidsregio Zeeland stuurde een brief naar de minister met daarin twijfels; men is bang voor “grote onrust” door “het ontbreken van een publiek begrijpbare context”. Het ontbreekt, zo denkt de Veiligheidsregio, namelijk aan goede voorlichting. Tegenstanders van kernenergie krijgen de schuld, want die zouden namelijk “de gevaren van nucleaire energie voor het voetlicht” willen brengen. De brief is ondertekend door Lonink, de burgemeester van Terneuzen en bestuursvoorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland.

De preventieve distributie van jodiumprofylaxe zou in september gebeuren, maar nu denkt het ministerie van Volksgezondheid aan de tweede week van oktober. Het preventief verspreiden van jodium is een gevolg van de harmonisering van de rampenplannen met Duitsland en België; een besluit al genomen in juli 2014. Jodiumtabletten –mits op het juiste moment ingenomen- zorgen ervoor dat de schildklier met jodium verzadigd is, waardoor radioactief jodium niet wordt opgenomen. Jodium is één van de vele radioactieve stoffen die vrij kunnen komen bij een kernramp.

De Veiligheidsregio neemt een vreemd standpunt in: voorzitter Lonink vreest namelijk dat de discussie over jodiumpillen de tegenstanders van kernenergie in de kaart zal spelen. "Niet in de laatste plaats is het voor actiegroepen de gelegenheid om de gevaren van nucleaire energie voor het voetlicht te brengen". Namens de veiligheidsregio vraagt hij dan ook om een "verantwoorde communicatiestrategie in de context van nucleaire veiligheid in brede zin".

In een interview op Omroep Zeeland licht Lonink zijn zorgen toe. De Burgemeester van Terneuzen, 20km van kerncentrale Borssele, kan aan zijn bevolking niet uitleggen waarom de ene straat, binnen de 20km, wel jodiumpillen krijgt, en de andere straat, net buiten de cirkel, niet. Het is enigszins merkwaardig dat de landelijke predistributie van jodium wordt uitgesteld omdat de burgemeester van Terneuzen het niet aan zijn burgers kan uitleggen. En om daar dan tegenstanders van kernenergie de schuld van te geven?