Reünie 24 maart 2019: 45+ jaar antikernenergiebeweging


Reünie 24 maart 2019

klik voor een grote afbeeldingOp zondag 24 maart organiseren Omslag, Wise en Laka de Grote Reünie van de Antikernenergiebeweging voor iedereen die wel eens iets tegen kernenergie heeft gedaan. Iets groots of kleins, ben je lang actief geweest of kort, en radicaal of ludiek (of allebei), was je landelijk, lokaal of internationaal actief? Heb je ooit een petitie getekend of misschien dagenlang in de bittere koude Dodewaard of Borssele geblokkeerd, of de vrachtwagens met de vaten die in zee gedumpt werden, geblokkeerd? Meegelopen in Almelo of Gasselte? Of in Borssele, Arnhem, Middelburg, IJmuiden, Petten, Nijmegen, Amsterdam, Groningen, Maastricht... enfin in elke plaats in Nederland is wel actie gevoerd tegen kernenergie. Hebben lokale groepen op de markt gestaan met informatie of discussie-bijeenkomsten georganiseerd; zijn ze gesprekken aangegaan met (plaatselijke) politici, of hebben hun elektriciteitsrekening 'moeilijk' betaald om te protesteren tegen het aandeel dat die elektriciteitsmaatschappij had in de kerncentrale Dodewaard. Iedereen is van harte welkom op de reünie!

Er is -uiteraard- geen officiële begindatum voor de antikernenergiebeweging, al was het alleen maar omdat dé antikernenergiebeweging nooit bestaan heeft. Het is altijd een verzameling geweest van (lokale) groepen en individuen, met vaak verschillende ideeën over wat te doen en waarom. Omdat er geen vastgelegde begindatum van het georganiseerde verzet tegen kernenergie is, is wel duidelijk dat de 3% heffing op ieders elektriciteitsrekening voor de bouw van de kweekreactor in Kalkar, een soort katalysator voor dat verzet was. Niet het begin, maar wel een belangrijke reden voor groei en vooral ook een hogere organisatiegraad. En dus is begin 1974 helemaal geen slechte keus als startpunt. Toen de kerncentrale in Borssele, Neerlands' tweede, net in bedrijf genomen was en er plannen waren voor nog een hele trits kerncentrales (denk aan de Nota Langman) en het Kabinet Den Uyl, waar dat de nodige problemen met de PPR opleverde.
Vijfenveertig jaar, dus. Vijfenveertig jaar waarin veel bereikt is, behalve het tegenhouden van al die geplande kerncentrales, ook het stoppen van het dumpen van radioactief afval in zee, maar vooral ook -en dat is een direct resultaat van de bredere (antikern)energiebeweging: het ter discussie stellen van het groei-denken: zonder die beweging hadden we nu behalve 35.000 MW nucleair vermogen ook nog eens 35.000 MW kolen en gas vermogen gehad. Want dát waren de plannen uit begin jaren 70!
En al die acties van de antikernenergiebeweging hebben er ook aan bijgedragen dat het onmogelijk is om in Nederland nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat Dodewaard dicht is. Dat Borssele een blok aan het been is waar eigenlijk iedereen vanaf wil. Dat er een levendige beweging is voor duurzame energie. Dat het debat over de energietransitie levendig is en met kennis van zaken gevoerd wordt.

Enfin, het is allemaal op internet na te lezen. Waarschijnlijk is dat samenraapsel wat dan de antikernenergiebeweging heet (onderdeel van de 'nieuwe sociale bewegingen' uit de jaren 60/70/80 (denk ook aan de vrouwenbeweging, vredesbeweging, etc) het best gedocumenteerd op internet. Alle (belangrijke) tijdschriften zijn er te zien en ook vele interne en externe studies van en over de AKB zijn gedigitaliseerd. De geschiedenis van kernenergie zelf is chronologisch beschreven en er is zelfs een aparte website met vele honderden acties -en de daarbij behorende documenten: persberichten, stencils, affiches, knipsels, etc.

Dus: zondag 24 maart, van 14-19 uur.
Om herinneringen op te halen, samen trots te zijn en om elkaar gewoon weer te ontmoeten organiseren we de Grote AKB Reunie. Kom ook, en nodig je medestrijders uit! Vanaf 14 uur in de Breekjaar, Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht.
We zijn druk bezig een interessant programma samen te stellen. Het is -voor ons in elk geval- wel handig als je je opgeeft. Dat kan via info@laka.org of via het formulier hier op de site van Wise.
Mocht je naar aanleiding hiervan in kelder of op zolder spullen vinden over de AKB en weet je niet wat je er mee moet? De kans is groot dat wij wel interesse hebben...