de Laka-catalogus

Overzicht op auteur kema

datumtitelauteurcategorie
2010-06 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1998-12Risico-evaluatie overstroming COVRA-terreinKEMA, L.C.Scholten, R.Heling covra - algemeen
1998-07Inventarisatie en mogelijkheden voor bovengrondse opslag voor 300 jaar van radioactief afval bij COVRAKEMA, L.C.Scholten covra - algemeen
1997-09Incogen Pre-feasibility study, Nuclear CogenerationECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-09Incogen Pre-feasibility study, Nuclear Cogeneration Summary ReportECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-06De radiologische aspecten van blootstelling aan poederkoolvliegas en vliegstofKEMA, R.Meij toepassingen radionucliden - rest
1997-06Statusrapport gezondheidsaspecten (poederkool) vliegasKEMA, R.Meij toepassingen radionucliden - rest
1996Optimalisatie splijtstof kernenergie-eenheid Borssele. Milieu-effectrapport -samenvattingKEMA, EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1995-07Startnotitie MER 'Optimalisatie splijtstof' KCBEPZ, KEMA borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1994-06Wijzigingen Kernenergiecentrale Dodewaard. Samenvatting MERKEMA, GKN dodewaard - algemeen
1993-12Modificaties Kernenergie-eenheid centrale Borssele; Milieu-effectrapportKEMA, EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993-04KEMA NuclearKEMA kema - algemeen
1993-03KEMA ProfileKEMA kema - algemeen
1993Schade door röntgen- en radiumstraling - een hoofdstuk uit de vroege geschiedenis van de radiologie, 1896 -1939R.Fokkema geschiedenis ontwikkeling kernenergie
1991-06Results of a comparison study of advanced reactorsNucon, ECN, KEMA veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1988-08Telefoongids AI/SEP/GKN/KEMAKEMA kema - algemeen
1988-05Vermijden of bestrijden? Emissies en kosten van emissiebeperkingen van SO2 NOx en stof tot 2010ESC, Bakema, Kroon ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1988-05Bouwen aan een zekere toekomst. Beheer in West-Europa van radioaktief afvalKEMA, Unipede afval - opslag op land (oa zout/klei)
1988-03Verslag over het jaar 1987KEMA kema - algemeen
1988-03Overzicht verrichte werkzaamheden 1987KEMA kema - algemeen
1987-05Warmte technische berekeningen. Normaal bedrijf en storingssituaties RIOKEMA covra - habog
1987-04Richtontwerp HAVA opslaggebouw. Technische beschrijving en veiligheids-rapportKEMA covra - habog
1987-04Afschermingsberekeningen voor het HOG-projectKEMA covra - habog
1987-03Verslag over het jaar 1986KEMA kema - algemeen
1987-03Overzicht verrichte werkzaamheden 1986KEMA kema - algemeen
1987-02RIO: Storingsanalyses met behulp van rekenmodelKEMA covra - habog
1987 Final report on the aqueous homogeneous suspensie reactor projectKEMA, M.E.A.Hermans kema - kstr
1987De Kernsmeltingsongevallen Tsjernobyl en Harrisburg: lessen voor reactorveiligheidKEMA veiligheid - reactoren - algemeen
1986-12RIO: Technische beschrijving en veiligheids rapportKEMA covra - habog
1986-11Afschermingsberekeningen RIO-projektKEMA covra - habog
1986-03Verslag over het jaar 1985KEMA kema - algemeen
1985-10Milieu-effecten na een ongeval met een kernenergiecentraleKEMA veiligheid - centrales - bronterm
1985-06Technies informatiepakket, bijlage bij de vergunningsaanvraag LAVA verbrandings-installatieKEMA dodewaard - verbrandingsoven
1985-03Verslag over het jaar 1984KEMA kema - algemeen
1985-03Overzicht verrichte werkzaamheden 1984KEMA kema - algemeen
1984-04Verslag over het jaar 1983KEMA kema - algemeen
1984-04Overzicht verrichte werkzaamheden 1983KEMA kema - algemeen
1983-03Verslag over het jaar 1982KEMA kema - algemeen
1982-04Overzicht verrichte werkzaamheden 1981KEMA kema - algemeen
1982-03Verslag over het jaar 1981KEMA kema - algemeen
1982Kernafval: Praktische behandeling van afval van kerncentrales in Nederland (zie ook: /14 identieke inhoud)KEMA, Erpers Royaards afval - algemeen
1981-08Resultaat van studie naar veiligheid van Canadese zwaarwater reactor CANDUKFD, ECN, KEMA veiligheid - reactoren - candu
1981-03Verslag over het jaar 1980KEMA kema - algemeen
1981-03Overzicht verrichte werkzaamheden 1980KEMA kema - algemeen
1980-10Werkplan betreffende het verwijderen van het begraven radioactief afval van het KEMA-terreinKEMA kema - afval
1980-05Overzicht verrichte werkzaamheden 1979KEMA kema - algemeen
1979-11WerkplanKEMA kema - algemeen
1979-05Overzicht verrichte werkzaamheden 1978KEMA kema - algemeen
1978-05Overzicht verrichte werkzaamheden 1977KEMA kema - algemeen
1978-04Verslag over het jaar 1977KEMA kema - algemeen
1977-05Overzicht verrichte werkzaamheden 1976KEMA kema - algemeen
1977-05Verslag over het jaar 1976KEMA kema - algemeen
1975-07De KEMA Suspensie Test ReactorJ.A.H.Kersten, KEMA kema - kstr
1974Het radio-actieve afvalvd Plas, Termaat, KEMA afval - algemeen
1973-05KEMA ArnhemKEMA kema - algemeen
1972-12Toelichting op het Veiligheidsrapport KSTR – 1972KEMA., H.Wolf kema - kstr
1972-11Kernenergie en Milieu. Literatuur infoRCN, KEMA technisch - algemeen
1972* De KEMA Suspensie Test ReactorKEMA kema - kstr
1963Het homogene suspensiereactorprojectKEMA, J.J.Went, J.A.H.Kersten kema - kstr
1962An aqueous homogenous zero-energy suspension reactorKEMA, J.A.H.Kersten, Cenerini, kema - kstr
Elektrum ArnhemKEMA kema - algemeen
De Arnhemse instellingen van de elektriciteitsbedrijvenKEMA kema - algemeen
Onderzoek en ontwikkeling bij de NV KEMA ArnhemKEMA kema - algemeen

*: Geschatte datum