de Laka-catalogus

Overzicht op auteur min-im

datumtitelauteurcategorie
2017-10 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. I&M afval - algemeen
2017-06 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2017-05 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPFANVS, Min. I&M olp - productie medische isotopen
2017-05 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M rampenplannen
2017-04 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS rampenplannen
2016-06 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenMin. I&M afval - richtlijn 2011/70/euratom
2015-10 Advies Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Nieuwe onderzoeksreactor 'PALLAS'Min. I&M pallas petten - vergunningsprocedures
2015-10 Samenvatting Zienswijzen Onderzoeksreactor PallasMin. I&M pallas petten - vergunningsprocedures
2015-09 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (ontwerp) Min. I&M afval - richtlijn 2011/70/euratom
2013-04Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen 2013Inspectie Leefomgeving en Transport, Min. I&M toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)