de Laka-catalogus

Overzicht op auteur min-ez

datumtitelauteurcategorie
2017-07 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ algemeen
2017-06 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO algemeen
2016-06 Toekomstscenario's ‘ECN Duurzaam’ eindrapportage Min. EZ, Berenschot olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2015-12 Aanvullende informatie rond de business case van PallasMin. EZ pallas petten - algemeen
2015-01 Kernenergiewetvergunning COVRA ten behoeve van de uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 Min. EZ covra - vergunningen/procedures
2014-10 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management: Fifth review conference May 2015Min. EZ afval - algemeen
2014-09 Nationaal crisisplan StralingsincidentenMin. EZ, Min. IL&T rampenplannen
2014-03 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingenCOVRA, Min. EZ, GKN, ENEA dodewaard - algemeen
2014 Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 2014Min. EZ aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2013-11 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghoudersMin. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid algemeen
2013-11Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders (vetrouwelijk)Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid, Min. EZ aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2013-09 Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. EZ, Arcadis afval - richtlijn 2011/70/euratom
2013-07 Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. EZ algemeen
2013-05"Veiligheidseisen voor kernreactoren: fundamentele veiligheidseisen" [DRAFT versie 31-5-2013]Min. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid veiligheid - reactoren - algemeen
2012-12 Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/EuratomMin. EZ afval - richtlijn 2011/70/euratom
2012-12 Besluit tot wijziging van het besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom: Nota van toelichtingMin. EZ afval - richtlijn 2011/70/euratom
2012-09 Wijziging vergunning NRG ivm de afvoer van radioactief afvalMin. EZ olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2011-10 Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installatiesMin. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen urenco/ucn - algemeen
2011-10 Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installatiesMin. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2010-07 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale BorsseleNRG, Min. EZ, MEvanGemert borssele - algemeen
2009-11Eindrapportage kwantitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergieSmart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-11Publieksperceptie kernenergie. Samenvatting Onderzoek naar draagvlak.Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-11Eindrapportage kwalitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergieSmart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-10 Verslag informatiebijeekomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e KCMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2009-08Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissingMin. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
2009-06 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3a: Kabinets-standpunt na behandeling door Tweede KamerMin. EZ nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissingMin. VROM, Min. EZ nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3: KabinetsstandpuntMin. EZ nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
2009-02Derde structuurschema electiciteitsvoorziening PKB deel 2: Reacties op de onwerp Planologische KernbeslissingMin. EZ, Min. VROM opinie - maatschappelijke organisaties
2009-02 Beschikking t.b.v. Hoge Flux Reactor aan NRG v.o.f.Min. VROM, Min. EZ olp - hfr petten
2009-02 Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRAMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW transporten - nederland - van/naar opwerkingsfabrieken/opslag
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …)Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2008-10 Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunitMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National ReportMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - algemeen
2008-06 Energierapport 2008Min. EZ algemeen
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.)Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn - export vu rusland
2005 Nu voor later: Energierapport 2005Min. EZ algemeen
2003-04 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management - Report of the NetherlandsMin. VROM, Min. EZ, Min. Buitenlandse Zaken afval - algemeen
2003-02 Medische isotopen en de Hoge Flux Reactor in PettenMin. Vrom, Min. VWS, Min. EZ, NVNG pallas petten - algemeen
2003Spanning op de markt. Resultaten van marktwerking in de elektriciteitssectorMin. EZ, Berenschot elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2002-12Monitoring Publiek Gefinancierd Energieonderzoek in NederlandMin. EZ algemeen
2002-08Publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland 1995-1999 SamenvattingMin. EZ, Novem algemeen
2001-08 Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG PettenMin. VROM, Min. EZ, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2000-05 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2000Samenwerking met het buitenland, Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, deel 2Min. EZ ke & broeikas - flexibele mechanismen: cdm / ji / emissiehamdel
1999-11 Energierapport 1999Min. EZ algemeen
1998-06 Inrichtingvergunning CovraMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra - vergunningen/procedures
1998-04 Elektriciteitswet 1998Min. EZ  aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1997-06 Nut en noodzaak. Notitie over opwerken van radioactief materiaalMin. EZ, ECN afval - opwerkingscontracten
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra - vergunningen/procedures
1996-07Stroomlijnen naar een markt voor elektriciteitMin. EZ elektriciteit - bedrijven - rest & algemeen
1995-12 Derde Energienota 1996Min. EZ algemeen
1995-04Complexvergunning ECNMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995-04Beschikking LSO/Opslagloods ECNMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995-04Vergunning LFRMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS olp - hfr petten
1994-08Energie in NederlandMin. EZ algemeen
1994-08 Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1994-04*Ontwerpbeschikking kernenergiecentrale Borssele. Kenmerk: E/EE/KK/94036921Min. EZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993-11Dossier kernenergieMin. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1993-10Kosten-optimale CO2-reductie in Nederland na 2000Min. EZ ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1993-07Energie in cijfersMin. EZ algemeen
1993-01* Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993NMP-2 Evaluatie energie - eindrapportMin. EZ algemeen
1992-11Energie en CO2 in Nederland op de lange termijn. Een Verkenning van opties. DiscussienotaMin. EZ ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1992-08Energy in the NetherlandsMin. EZ algemeen
1992-07Richtlijnen MER Urenco te AlmeloMin. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1992-03Elektriciteitsvoorziening in NederlandMin. EZ elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1992-02 Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1991-05Startnotitie Milieu-effectrapportage Structuurschema ElektriciteitsvoorzieningMin. EZ, VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1990-07Uranium en kerncentrales; hun energiepotentieel en CO2-produktieG.C.van Uitert, Min. EZ ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
1990Overzicht van de stand van zaken bij het nucleair onderzoekMin. EZ algemeen
1989-10Uranium kerncentrales; energiepotentieel en CO2-produktie (concept)G.C.van Uitert, Min. EZ ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
1989-08Beschikking COVRA-lokatie SloeMin. EZ covra - algemeen
1989-06Studie reactortypen voor NederlandMin. EZ, SEP technisch - kerncentrales
1989-05Ontwerpbeschikking aanvraag vergunningMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1989-03 Het energiebeleid nader bezienMin. EZ algemeen
1988Energie in cijfers; energy in figuresMin. EZ algemeen
1987-11Energiebeleid, stimuleringsprogramma warmte/krachtkoppelingMin. EZ algemeen
1987-03 Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987)OPLA, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1986-06Studie reactortypen voor NederlandMin. EZ, SEP nieuwe kerncentrales - algemeen
1986-06Richtlijnen lokatiegebonden MERMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1986-05CPB-studie "economische gevolgen kernenergievermogen"Min. EZ kosten
1986-01 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1986Kernenergiewet-vergunning: ontwerpbeschikkingMin. EZ urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1985-12 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel C: Advies RAROMin. EZ nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1985-11Project Approach Study for nuclear power plants in the NetherlandsMin. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1985-11Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen en grondsoortenMin. VROM, Min. EZ straling - radon/achtergrondstraling
1985-11Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed bouwmateriaal en grondMin. VROM, Min. EZ straling - radon/achtergrondstraling
1985-11Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenlandMin. VROM, Min. EZ straling - gevolgen - rest
1985-07Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afvalMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - opslag op land - lokatiekeuze
1985-04Cost study for nuclear and coal-fired power plants in the NetherlandsMin. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1985-04Electriciteit in de jaren '90Min. EZ elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1985-01Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig. Bijlage bij het regeringsstandpuntMin. EZ algemeen
1985Vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Deel A: BeleidsvoornemensMin. EZ nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1985Plaats voor 'n kerncentrale? PKB mapMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1984-06Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in NederlandOPLA, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1984Organisatie elektriciteitsvoorzieningMin. EZ elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1982-10Integraal Lamdelijk Onderzoeksprogramma Nuclear Afval naar 2deKamerMin. EZ, Terlouw, ILONA afval - algemeen
1981-07Kernenergie in kernwoordenMin. EZ algemeen
1981-04Koninklijk besluit over uitbreidingMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1980-12Commentaar op "Tussen kernenergie en kolen"Min. EZ algemeen
1980-07Nota Energiebeleid 3- Brandstofinzet centralesMin. EZ algemeen
1980-07Deel 3 van nota energiebeleid naar Kamer. Samenvatting en conclusiesMin. EZ algemeen
1980-05Zwaarwater-en gasgekoelde reactorenMin. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1980-05Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1979-09Nota Energiebeleid 1- AlgemeenMin. EZ algemeen
1979-09Samenvatting Nota Energiebeleid D.1: AlgemeenMin. EZ algemeen
1979-08Opzetnota. Maatschappelijke diskussie over de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekkingMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VRO opinie - brede maatschappelijke discussie
1977-053500Mwe kerncentrales in Nederland. Hoe werken ze en wat zijn de risico's?Min. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1977-053500Mwe kerncentrales in Nederland: Hoe werken ze en wat zijn de risico's?Min. EZ veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
1977-03Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEVMin. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1977-02Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemenMin. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. SamenvattingMin. EZ, SEP, UCN, Interfuel veiligheid - risico-analyses & -beleving
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. II: splijtstofverrijking.Min. EZ, SEP, UCN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. III: splijtstoffabricageMin. EZ, SEP, Interfuel veiligheid - risico-analyses & -beleving
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. IVA: kernenergiecentralesMin. EZ, SEP veiligheid - risico-analyses & -beleving
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. IVB: kernenergiecentrales.Min. EZ, SEP veiligheid - risico-analyses & -beleving
1974-09Samenvatting energienotaMin. EZ algemeen
1974 EnergienotaMin. EZ algemeen
1973-06 Kernenergiewet-vergunning voor het in werking treden en in werking houden van een inrichting waar kernenergie kan worden vrijgemaaktMin. EZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1972-04 Algemeen Beveiligingsvoorschrift voor Ultra Centrifuge OpdrachtenMin. EZ urenco/ucn - algemeen
1972-03 Nota kernenergiebeleid – Nota LangmanMin. EZ algemeen
1972-03 Kernenergiewet-vergunning voor het oprichten van een kernenergie-installatie in Borssele en voorhanden hebben van splijtstofMin. EZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1961-09 Nota inzake de kernenergieMin. EZ, De Pous, J.Cals, Veldkamp algemeen
1957-07 Nota kernenergie; Opwekking elektriciteit door middel van kernenergieMin. EZ, J.Zijlstra algemeen
1955-07 Nota inzake het in Nederland te verrichten onderzoek van kernreactoren en hun toepassingen.Min. EZ, J.Cals, J.Zijlstra algemeen
Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig (Toel.)Min. EZ elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
Elementen voor een nieuw energiebeleidMin. EZ belgië - algemeen

*: Geschatte datum