UNEP: geen uraniumwapens in Libanon gebruikt

In haar rapport over de milieueffecten van de oorlog in Libanon heeft het milieuprogramma van de VN (UNEP) de resultaten gepubliceerd van hun bevindingen over het vermeende gebruik van wapens met (verarmd, natuurlijk of verrijkt) uranium door het Israëlische leger. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen enkel bewijs is dat dergelijke wapens zouden zijn gebruikt. De aandacht was met name gericht op de grondmonsters van een krater in de buurt van Chiam in het zuidoosten van Libanon.
Tijdens en na de oorlog van afgelopen zomer deden verhalen en geruchten de ronde in de internationale media over het gebruik van verarmd uranium en / of uraniumwapens bij deze specifieke plek bij Chiam.

De laboratoriumanalyse van één van de grondmonsters bevestigde dat de concentratie van natuurlijk uranium op deze plek hoger was dan bij de andere plekken. De analyse toonde 26,2 mg uranium per kg, hetgeen een factor 10 hoger is dan de gemiddelde waarden die werden gemeten. Een dergelijke hoge waarde is niet buitengewoon. In Europa bijvoorbeeld variëren de waarden voor natuurlijk uranium van 0,21 tot 53 mg/kg in toplagen van bodems en van 0,19 tot 30 mg/kg in ondergronden*. Daarom is de conclusie van UNEP gerechtvaardigd dat de gevonden waarde niet a-priori verbonden kan worden aan het gebruik van een raket of een bom. Er is geen reden voor het maken van zo'n beschuldiging.

Naast de verklaring van natuurlijke variatie zijn er ook andere mogelijke verklaringen voor de hogere concentratie van natuurlijk uranium in de krater bij Chiam. UNEP kwam tot de bevinding dat de krater het resultaat was van een bombardement op twee huizen in een woonwijk van Chiam. De hogere concentratie van natuurlijk uranium zou het gevolg kunnen zijn van vernietigde keramische tegels of afkomstig kunnen zijn van kunstmest. Producten waarvan bekend is dat ze vaak hogere concentraties van natuurlijk uranium bevatten.

UNEP: Lebanon Post-Conflict Environmental Assessment
* Plant, J.A. et al.; The distribution of uranium over Europe: geological and environmental significance. Applied Earth Science : IMM Transactions section B, Volume 112, Number 3, December 2003, pp. 221-238(18). Maney Publishing

Dit bericht werd geplaatst in Defensie, Libanon, Verarmd uranium, Verenigde Naties op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 18 december 2007: Uitleg over stemgedrag

  De minister van Buitenlandse Zaken stuurt een brief waarin hij (mede namens minister van Defensie) nogmaals uitlegt waarom Nederland in de Algemene Vergadering van de VN niet voor de motie heeft gestemd dat pleit voor meer onderzoek naar gevolgen van verarmd uranium. Nederland heeft tegen gestemd omdat in de motie gesproken wordt over 'potential harmful […]


 • 5 december 2007: Toch tegen resolutie in VN gestemd

  Het blijkt dat Nederland toch tegen heeft gestemd in de Algemene Vergadering van de VN bij de stemming over internationaal onderzoek naar gevolgen an verarmd uranium. Dit ondanks een unaniem aangenomen motie in de Kamer (zie 4 december) om voor te stemmen en ook nog een schriftelijke reactie van minister Van Middelkoop (Defensie) dat die […]


 • 4 december 2007: Stemgedrag motie verarmd uranium VN

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin staat dat de Nederlandse delegatie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties haar stemgedrag moet wijzigen met betrekking tot een internationaal onderzoek naar de effecten van verarmd uranium. De Nederlandse delegatie stemde 10 november tegen de ingediende resolutie voor een onderzoek, omdat één woord een causaal […]


 • 12 oktober 2006: Laka: waarschijnlijk geen uranium-wapens gebruikt in Libanon

  Hoewel er berichten zijn die anders beweren, is er hoogst waarschijnlijk geen verarmd uranium munitie gebruikt door het Israëlische leger in Libanon. Tot deze conclusie komt Stichting Laka. ir. Henk van der Keur heeft deelgenomen aan een fact-finding missie in Libanon. Op de publicatie-pagina vind je een link naar het persbericht.


 • 20 november 2014: Ook uranium in onderzoek naar gezondheidsproblemen Defensiepersoneel

  Nog meer uranium: Defensie gaat verarmd uranium (en asbest) uitdrukkelijk meenemen in haar onderzoek naar de gezondheidsproblemen bij werknemers van NAVO-depots. Daarmee is het onderzoek naar de verfsoort Carc met de kankerverwekkende stof chroom-6 verder uitgebreid. Van de 60 personeelsleden van de bewaking bij het NAVO-depot in Coevorden lijdt meer dan de helft aan kanker […]


 • 16 maart 2009: Defensie: geen reden tot verbod verarmd uranium munitie

  De staatssecretaris van defensie, Jack de Vries, heeft het rapport van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de effecten van het gebruik van verarmd uranium bevattende pantser en munitie, aan de Kamer gestuurd. De conclusies uit de begeleidende brief: Het IAEA concludeert logischerwijs dat "de eventueel opgelopen stralingsdoses niet zorgwekkend zijn". De WHO concludeert […]