Categorie archief: Defensie

Urenco en de nieuwe kernwapenwedloop

De Duitse televisiezender ARD zond  gisteravond een documentaire uit  over de nieuwe kernwapenwedloop, waarin ook Urenco’s plannen om uranium te verrijken tot net onder 20%. Dat wordt gezien als het verder afbrokkelen van de scheidslijn tussen civiel en militair gebruik van kerntechnologie. De documentaire ‘Das Atomwaffen-Kartell: Ende der Abrüstung?’ gaat over het militair-industrieel complex; bedrijven, maar bijv. ook banken die meeschrijven aan de nieuwe kernwapenwedloopdoctrine en miljarden winst maken met militaire productie. Lees verder

Rechtszaak over Urenco-documenten Buitenlandse Zaken

Ruim een jaar na het indienen is dinsdag 19 maart de rechtszaak over de vraag of de Minister van Buitenlandse Zaken mag weigeren stukken over de Gemengde Commissie van het Verdrag van Almelo openbaar te maken. In de Gemengde Commissie oefenen Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk sinds 1971 toezicht uit op uraniumverrijker Urenco. Ondanks de risico's van Urenco technologie legt de Commissie nooit publieke verantwoording af. Laka wil met haar Wob-verzoek meer inzicht in de rol die met name Nederland speelt bij, onder andere, Urenco's uraniumverrijking voor het Amerikaanse kernwapenprogramma. Lees verder

Militairen bij kerncentrales

digitaliseringDe Belgische regering heeft besloten militairen in te zetten voor de beveiliging van nucleaire installaties. In afwachting van het op te richten bewakingskorps van de landelijke politie, die die taak moet gaan uitvoeren, worden er onmiddellijk 140 militairen voor de beveiliging ingezet. Het gaat om de kerncentrales in Doel en Tihange, maar ook nucleaire installaties in Mol, Dessel en Fleurus. Na deze maatregelen wil de Partij voor Zeeland ook soldaten bij de kerncentrale in Borssele. De Partij vindt dat de provincie contact op moet nemen met Defensie. Lees verder

Militaire oefening bij kerncentrale en kernafvalopslag

Zwaarbewapende militairen van de Nationale Reserve (Natres) hebben afgelopen weekend een oefening gehouden in Zeeland. Belangrijkste objecten die bewaakt werden waren de sluizen in Hansweert, de Covra (de opslag voor radioactief afval) en de kerncentrale Borssele.
In het oefenscenario heeft een actiegroep aangekondigd zich te richten op belangrijke objecten in de provincie”. Pardon? In welk land leven de militairen de een scenario bedenken waarbij zwaarbewapende militairen reservisten moeten worden opgetrommeld voor een actiegroep?

Ook uranium in onderzoek naar gezondheidsproblemen Defensiepersoneel

Nog meer uranium: Defensie gaat verarmd uranium (en asbest) uitdrukkelijk meenemen in haar onderzoek naar de gezondheidsproblemen bij werknemers van NAVO-depots. Daarmee is het onderzoek naar de verfsoort Carc met de kankerverwekkende stof chroom-6 verder uitgebreid.
Van de 60 personeelsleden van de bewaking bij het NAVO-depot in Coevorden lijdt meer dan de helft aan kanker of is inmiddels overleden, meld RTV-Oost.

Uranium werd en wordt gebruikt onder andere gebruikt als bepantsering bij tanks.
Lees hier meer over het gebruik van verarmd uranium (civiel en militair) en de mogelijke gezondheidsproblemen.

Kanker bij Bosnië-veteraan

Het Algemeen Dagblad bericht over een zeldzame kanker die is aangetroffen bij een Bosnië-veteraan. Artsen haalden 45 tumoren uit de blaas van Paul van Kester en vermoeden dat er een relatie bestaat met blootstelling aan verarmd uranium. De korporaal was betrokken bij een 6 weken durende operatie van Tsjechische troepen die munitie en granaten verzamelden en aan het eind van de dag alles opbliezen wat ze niet konden bergen.

Defensie bezig met onderzoek naar gevolgen VU

De staatssecretaris van Defensie heeft vragen beantwoord over de berichten van sterfgevallen onder Italiaanse soldaten als gevolg van blootstelling aan verarmd uranium (munitie) in de Balkan. Hij zegt eigenlijk alleen maar dat hij het rapport van de Italiaanse regering zal opvragen en laten vertalen, en dat de RIVM een onderzoek doet naar "het voorkomen van kanker en sterfte" onder Nederlandse militairen die naar de Balkan zijn uitgezonden en dat het onderzoek medio 2009 zal worden afgerond.

Militaire vakbonden ongerust over Verarmd Uranium in Irak

Het gebruik van verarmd uranium en de besmetting van het milieu in Irak met verarmd uranium-deeltjes speelde een belangrijke rol in de discussie over de uitzending van Nederlandse militairen naar Irak. Door verschillende partijen werd tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer gewezen op het mogelijke gevaar en verwezen naar het Laka informatie over verarmd uranium (o.a. het rapport "Depleted Uranium, a post-war disaster for environment and health"). Damacio Lopez, voorzitter van het International Depleted Uranium Study Team, maakt de komende dagen een  informatie toer door Nederland (programma).

Beantwoording van Kamervragen over gebruik van verarmd uranium tijdens operatie Iraqi Freedom

De ministers de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie) antwoorden op Kamervragen van Krista van Velzen (SP). Ze verklaren dat er al sinds 1991 epidemiologisch onderzoek wordt verricht naar de gezondheidseffecten van verarmd uranium. Heel bizar. Sinds 1991 wordt er herhaaldelijk op aangedrongen, maar er is nimmer enig epidemiologisch onderzoek verricht! (Lees hier alle antwoorden)

UNEP rapport over verarmd uranium

UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties publiceert een rapport over vervuiling met verarmd uranium in Servië en Montenegro. Drie jaar na einde van de NAVO-bombardementen zijn er nog altijd plekken waar grond, begroeiing en lucht besmet is. Het is een gevolg van het gebruik van verarmd uranium in verschillende wapensystemen door de NAVO.