Categoriearchief: Defensie

Interesse VS in koop Urenco voor kernwapen-gebruik

Enriching the futureDe Verenigde Staten hebben een probleem met hun kernwapens. Er zijn namelijk geen Amerikaanse bedrijven meer die uranium verrijken. En omdat uranium van buitenlands firma's niet mag worden gebruikt voor militaire toepassingen, raakt de VS haar uraniumvoorraad voor kernwapens en vliegdekschepen op. Daarom worden er plannen gemaakt voor het opzetten van een nieuwe Amerikaanse uranium-verrijkingsindustrie. Een andere, goedkopere optie ligt echter ook op tafel: het kopen van Urenco. Daarmee zouden de VS Urenco's ultra-centrifugecapaciteit kunnen gebruiken voor hun militaire uraniumverrijking. Urenco vind zo'n koop niet eens per se nodig; het Duits-Brits-Nederlandse verrijkingsconcern ziet nu al geen beletsel voor het leveren van verrijkt uranium voor Amerikaanse vliegdekschepen en kernwapen-tritium. Lees verder

Urenco en de nieuwe kernwapenwedloop

De Duitse televisiezender ARD zond  gisteravond een documentaire uit  over de nieuwe kernwapenwedloop, waarin ook Urenco’s plannen om uranium te verrijken tot net onder 20%. Dat wordt gezien als het verder afbrokkelen van de scheidslijn tussen civiel en militair gebruik van kerntechnologie. De documentaire ‘Das Atomwaffen-Kartell: Ende der Abrüstung?’ gaat over het militair-industrieel complex; bedrijven, maar bijv. ook banken die meeschrijven aan de nieuwe kernwapenwedloopdoctrine en miljarden winst maken met militaire productie. Lees verder

Rechtszaak over Urenco-documenten Buitenlandse Zaken

Ruim een jaar na het indienen is dinsdag 19 maart de rechtszaak over de vraag of de Minister van Buitenlandse Zaken mag weigeren stukken over de Gemengde Commissie van het Verdrag van Almelo openbaar te maken. In de Gemengde Commissie oefenen Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk sinds 1971 toezicht uit op uraniumverrijker Urenco. Ondanks de risico's van Urenco technologie legt de Commissie nooit publieke verantwoording af. Laka wil met haar Wob-verzoek meer inzicht in de rol die met name Nederland speelt bij, onder andere, Urenco's uraniumverrijking voor het Amerikaanse kernwapenprogramma. Lees verder

Militairen bij kerncentrales

digitaliseringDe Belgische regering heeft besloten militairen in te zetten voor de beveiliging van nucleaire installaties. In afwachting van het op te richten bewakingskorps van de landelijke politie, die die taak moet gaan uitvoeren, worden er onmiddellijk 140 militairen voor de beveiliging ingezet. Het gaat om de kerncentrales in Doel en Tihange, maar ook nucleaire installaties in Mol, Dessel en Fleurus. Na deze maatregelen wil de Partij voor Zeeland ook soldaten bij de kerncentrale in Borssele. De Partij vindt dat de provincie contact op moet nemen met Defensie. Lees verder

Militaire oefening bij kerncentrale en kernafvalopslag

Zwaarbewapende militairen van de Nationale Reserve (Natres) hebben afgelopen weekend een oefening gehouden in Zeeland. Belangrijkste objecten die bewaakt werden waren de sluizen in Hansweert, de Covra (de opslag voor radioactief afval) en de kerncentrale Borssele.
In het oefenscenario heeft een actiegroep aangekondigd zich te richten op belangrijke objecten in de provincie”. Pardon? In welk land leven de militairen de een scenario bedenken waarbij zwaarbewapende militairen reservisten moeten worden opgetrommeld voor een actiegroep?

Ook uranium in onderzoek naar gezondheidsproblemen Defensiepersoneel

Nog meer uranium: Defensie gaat verarmd uranium (en asbest) uitdrukkelijk meenemen in haar onderzoek naar de gezondheidsproblemen bij werknemers van NAVO-depots. Daarmee is het onderzoek naar de verfsoort Carc met de kankerverwekkende stof chroom-6 verder uitgebreid.
Van de 60 personeelsleden van de bewaking bij het NAVO-depot in Coevorden lijdt meer dan de helft aan kanker of is inmiddels overleden, meld RTV-Oost.

Uranium werd en wordt gebruikt onder andere gebruikt als bepantsering bij tanks.
Lees hier meer over het gebruik van verarmd uranium (civiel en militair) en de mogelijke gezondheidsproblemen.

NAVO: Nucleaire renaissance valt nogal tegen

Ook de NAVO buigt zich regelmatig over kernenergie. Op de laatste Parlementaire Assemblée (de jaarlijkse zitting dit keer was dat in november in Edinburgh) doet de "Commissie voor wetenschap en technologie" verslag van de "Nucleaire Renaissance" en moet constateren dat dat niet zo'n vaart loopt: "Er is recent weliswaar minder belangstelling voor nucleaire energie dan werd verwacht, maar niettemin zal, bij de voorspelde groeiende wereldwijde vraag naar energie, de bijdrage van nucleaire energie moeilijk vervangen kunnen worden." En concludeert: "De toekomst van deze energiebron hangt af van de ontwikkeling van nieuwe, veiliger technologie, van de steun van publiek en overheden en van een veilige oplossing voor het probleem van het kernafval."

Defensie: geen reden tot verbod verarmd uranium munitie

De staatssecretaris van defensie, Jack de Vries, heeft het rapport van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de effecten van het gebruik van verarmd uranium bevattende pantser en munitie, aan de Kamer gestuurd. De conclusies uit de begeleidende brief: Het IAEA concludeert logischerwijs dat "de eventueel opgelopen stralingsdoses niet zorgwekkend zijn". De WHO concludeert dat "voor de bevolking het civiel en militair gebruik van verarmd uranium geen stralingsdoses laat zien dat significant boven het achtergrondniveau is". Wel kan de chemische toxiciteit mogelijk een risico op gezondheidsschade met zich mee brengen. "De wetenschappelijke gronden" voor een verbod op verarmd uranium in pantser en munitie wordt volgens de staatssecretaris "onvoldoende duidelijk gemaakt."

Geen waarschijnlijkheidscriterium gezondheidsschade verarmd uranium

Eindelijk, na ruim 3 maanden (ingediend 24 juni) zijn door de staatssecretaris van Defensie De Vries, de Kamervragen van SP en PvdA beantwoord over schadevergoedingen aan Italiaanse veteranen en nabestaanden n.a.v. mogelijke blootstelling aan verarmd uranium.
De vraag was vooral of de staatssecretaris de Kamer in juni verkeerd inlichtte toen hij zei dat "de financiële compensatie die momenteel aan zieke veteranen en nabestaanden in Italië wordt uitgekeerd een uitvoering van een gerechtelijk vonnis is en niet voortkomt uit een overheidsregeling". Maar er was door de Italiaanse regering een compensatieregeling ingesteld voor militairen die tijdens een buitenlandse uitzending, onder andere door mogelijke blootstelling aan verarmd uranium, ziek zijn geworden dan wel overleden. De Vries stelt nu: "Deze informatie was tijdens het algemeen overleg van 12 juni bij het Ministerie van Defensie niet bekend."
Hij geeft toe dat verarmd uranium, "na blootstelling aan een hoge dosis, een verhoogd risico op gezondheidsschade tot gevolg kan hebben." Maar: "De wetenschappelijke gegevens, in het bijzonder studies naar de gezondheidseffecten van blootstelling aan verarmd uranium in situaties die zich kunnen voordoen tijdens militaire operaties, laten echter geen verband zien tussen gezondheidsschade en de blootstelling." Hij ziet dan ook geen reden het Italiaanse voorbeeld te volgen: "Defensie (zal) geen waarschijnlijkheidscriterium hanteren."

Brief over verarmd uranium naar Defensie

Samen met IKV Pax Christi, ICBUW en de NVMP heeft Laka een brief gestuurd aan staatssecretaris van Defensie in reactie op zijn brief naar de Tweede Kamer (zie 7 mei) inzake verarmd uranium. In de brief verzoeken de organisaties de regering de aanname van een causaal verband (tussen blootstelling aan verarmd uranium en gezondheidsklachten) en het belang van nader epidemiologisch onderzoek te erkennen. Lees hier de brief