Categoriearchief: Verenigde Naties

WISE en Greenpeace brengen gebrek milieuinspraak Borssele naar VN-Verdrag

De Raad van State heeft het beroep van WISE Nederland en Greenpeace Nederland tegen de laatste vergunningswijziging van de kerncentrale Borssele vandaag ongegrond verklaard. De milieuorganisaties waren naar de rechter gestapt omdat deze vergunningswijziging net als eerdere vergunningswijzigingen die de verlengde bedrijfsduur van Borssele van 2013 tot 2033 mogelijk maken, niet was geïnformeerd door een milieueffectrapportage, zoals dat wordt voorgeschreven door internationale verdragen en Europese wetgeving. Met name het ontbreken van publieksinspraak over de milieugevolgen van Borssele is een doorn in het oog. Lees verder bij WISE.

Kernvisie’s olifant in de kamer: kernenergie is onnodig en te duur

Het had een glorieuze middag moeten worden voor kernenergie: de webcast The Nuclear Elephant 2. Kernenergie is, zo vindt het organiserende Sherpa en de Fries voor stichting Kernvisie, "de olifant in de kamer". En dan bedoelt Kernvisie niet dat kernenergie de ontwikkeling van duurzame energie danig in weg zit, maar dat kernenergie een groot taboe zou zijn.
Dat kernenergie (helaas) nooit taboe is geweest, is ondertussen toch wel duidelijk, maar sinds vrijdag moet ook de mensen achter Kernvisie eigenlijk toegeven dat kernenergie nergens een oplossing voor is en niet thuis hoort in de toekomstige Nederlandse energiemix. En één van stokpaardjes van kernenergie-fans, dat het IPCC toch stellen  dat kernenergie noodzakelijk zou zijn, is in ieder geval door een expert-insider van het IPCC vakkundig naar het rijk der fabelen verwezen. Lees verder

Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand met de vergunning van Borssele; de VN heeft zelfs een deadline gesteld: Vóór oktober 2020 moet Nederland maatregelen treffen om alsnog aan het Verdrag van Aarhus te voldoen. En de regering moet de VN over een maand al laten weten hoe ze dat gaat doen. Wel of niet illegaal, hoe zit het nu? Lees verder

Uitleg over stemgedrag

De minister van Buitenlandse Zaken stuurt een brief waarin hij (mede namens minister van Defensie) nogmaals uitlegt waarom Nederland in de Algemene Vergadering van de VN niet voor de motie heeft gestemd dat pleit voor meer onderzoek naar gevolgen van verarmd uranium. Nederland heeft tegen gestemd omdat in de motie gesproken wordt over 'potential harmful effects' (vertaald als 'de potentie in zich hebbende') en de WHO heeft tot nu toe geen oorzakelijk verband vastgesteld tussen blootstelling aan verarmd uranium en gezondheidseffecten. Omdat het niet gelukt is 'potential' in 'possible' te veranderen heeft Nederland opnieuw tegen de motie gestemd, aldus Verhagen.

Toch tegen resolutie in VN gestemd

Het blijkt dat Nederland toch tegen heeft gestemd in de Algemene Vergadering van de VN bij de stemming over internationaal onderzoek naar gevolgen an verarmd uranium. Dit ondanks een unaniem aangenomen motie in de Kamer (zie 4 december) om voor te stemmen en ook nog een schriftelijke reactie van minister Van Middelkoop (Defensie) dat die motie zal worden uitgevoerd.
Update: Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken is het niet gelukt de tekst van de motie aangepast te krijgen ("in potentie gevaarlijk" vervangen door "mogelijk gevaarlijk") en kon Nederland daarom niet vòòr stemmen. Bronnen zeggen dat Nederland (op z'n zachtst gezegd) niet erg haar best heeft gedaan die bewoording aangepast te krijgen.

Stemgedrag motie verarmd uranium VN

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin staat dat de Nederlandse delegatie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties haar stemgedrag moet wijzigen met betrekking tot een internationaal onderzoek naar de effecten van verarmd uranium. De Nederlandse delegatie stemde 10 november tegen de ingediende resolutie voor een onderzoek, omdat één woord een causaal verband tussen verarmd uranium en negatieve gezondheidseffecten suggereerde. In de aangenomen motie roept de Kamer het Kabinet op dat ene woord dan maar te laten wijzigen en op 5 december vóór deze resolutie te stemmen.

UNEP: geen uraniumwapens in Libanon gebruikt

In haar rapport over de milieueffecten van de oorlog in Libanon heeft het milieuprogramma van de VN (UNEP) de resultaten gepubliceerd van hun bevindingen over het vermeende gebruik van wapens met (verarmd, natuurlijk of verrijkt) uranium door het Israëlische leger. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen enkel bewijs is dat dergelijke wapens zouden zijn gebruikt. De aandacht was met name gericht op de grondmonsters van een krater in de buurt van Chiam in het zuidoosten van Libanon.
Tijdens en na de oorlog van afgelopen zomer deden verhalen en geruchten de ronde in de internationale media over het gebruik van verarmd uranium en / of uraniumwapens bij deze specifieke plek bij Chiam. Lees verder