GroenLinks: start onderhandelingen over sluiting KCB

GroenLinks in Overijssel en Zeeland bepleiten onderhandelingen tussen eigenaren en oud-eigenaren van de kerncentrale in Borssele, met als doel de uiteindelijk onvermijdelijke voortijdige sluiting ervan. RWE/Essent en Delta zijn eigenaar van de kerncentrale. Beide bedrijven geven aan grote financiële problemen te hebben. De Statenleden Robert Jansen en Leen Harpe van GroenLinks Overijssel en Zeeland: ‘Een snelle sluiting van de kerncentrale is het beste voor mens, milieu en de financiën.’
Als gevolg van de financiële problemen bij Delta NV is er afgelopen week een nieuwe directeur aangesteld. Die heeft de opdracht gekregen een nieuwe bedrijfsstrategie te ontwikkelen. RWE staat er financieel ook niet goed voor. Recent maakte het bedrijf bekend warmtekrachtcentrales en warmtenetten te verkopen, om haar schuldenlast te verlagen.
In 2012 heeft RWE/Essent 30% van de aandelen in Borssele in handen gekregen, als gevolg van de verkoop van Essent door provincies (waaronder Overijssel) en gemeenten.