Van Veldhoven: levensduurverlenging Borssele zonder inspraak geen probleem

De overheid vindt dat ze bij het verlengen van de exploitatieduur van de kerncentrale Borssele tot 2033 aan alle verplichtingen voldaan heeft. Dat stelt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in reactie op Kamervragen van GroenLinks over de rechtsgeldigheid van deze verlenging. Het nalevingscomité van het Verdrag van Aarhus oordeelde vorige maand, dat er een inspraakmogelijkheid had moeten zijn in verband met de bedrijfsduurverlenging.

Vorige maand concludeerde het comité dat de naleving controleert van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, dat de beslissingsprocedure om de kerncentrale Borssele langer open te houden dan 2013 in strijd is met het Verdrag. Het nalevingscomité verklaarde dat Nederland burgerinspraak had moeten organiseren op verschillende momenten. Dit was al het geval bij het sluiten van een convenant over de kerncentrale tussen de overheid en de exploitant in 2006. Greenpeace en Laka hebben dat o.a. geëist bij het doorvoeren van de wetswijziging die het mogelijk maakt de kerncentrale pas in 2033 te sluiten. De staatssecretaris stelt dat ze het daar mee niet eens is: de nationale rechter heeft namelijk gezegd dat die inspraak niet noodzakelijk was.

Van Veldhoven stelt verder dat “[D]e uiteindelijke beslissing over de bevindingen van het comité inzake de levensduurverlenging Borssele” in 2021 zal worden genomen door de “bijeenkomst van partijen (Meeting of the Parties (MOP)).” Maar indien bekrachtigd, zegt ze is deze beslissing “formeel niet juridisch bindend.” Maar, mocht men daar aan zijn gaan twijfelen: ”Uiteraard neemt Nederland als Verdragspartij de beslissingen op grond van het Aarhus-verdrag wel serieus.

Het is de vraag of de onafhankelijke toezichthouder ANVS zich in het beoordelen van de voorliggende vergunningswijziging van kerncentrale Borssele zich iets aantrekt van het standpunt van de staatssecretaris dat de uitspraak "formeel niet juridisch bindend" is. Zowel Greenpeace als Laka hebben daar opnieuw bezwaar tegen gemaakt, juist met een verwijzing naar de uitspraak van het nalevingscomité van het Verdrag.

De staatssecretaris ontwijkt verder ook de vraag over het uitblijven van de evaluatie of Borssele wel voldoet aan de eis in het convenant om te behoren bij de 25% veiligste reactoren van dat type . Het (tweede) rapport had voor eind september moeten verschijnen. De staatssecretaris maakt zich er makkelijk van af door te stellen dat ze verwacht dat het rapport van de Commissie Benchmark “nog voor het eind van dit jaar” zal verschijnen. Maar ja, dat was de vraag niet.