Van Veldhoven: levensduurverlenging Borssele zonder inspraak geen probleem

De overheid vindt dat ze bij het verlengen van de exploitatieduur van de kerncentrale Borssele tot 2033 aan alle verplichtingen voldaan heeft. Dat stelt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in reactie op Kamervragen van GroenLinks over de rechtsgeldigheid van deze verlenging. Het nalevingscomité van het Verdrag van Aarhus oordeelde vorige maand, dat er een inspraakmogelijkheid had moeten zijn in verband met de bedrijfsduurverlenging.

Vorige maand concludeerde het comité dat de naleving controleert van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, dat de beslissingsprocedure om de kerncentrale Borssele langer open te houden dan 2013 in strijd is met het Verdrag. Het nalevingscomité verklaarde dat Nederland burgerinspraak had moeten organiseren op verschillende momenten. Dit was al het geval bij het sluiten van een convenant over de kerncentrale tussen de overheid en de exploitant in 2006. Greenpeace en Laka hebben dat o.a. geëist bij het doorvoeren van de wetswijziging die het mogelijk maakt de kerncentrale pas in 2033 te sluiten. De staatssecretaris stelt dat ze het daar mee niet eens is: de nationale rechter heeft namelijk gezegd dat die inspraak niet noodzakelijk was.

Van Veldhoven stelt verder dat “[D]e uiteindelijke beslissing over de bevindingen van het comité inzake de levensduurverlenging Borssele” in 2021 zal worden genomen door de “bijeenkomst van partijen (Meeting of the Parties (MOP)).” Maar indien bekrachtigd, zegt ze is deze beslissing “formeel niet juridisch bindend.” Maar, mocht men daar aan zijn gaan twijfelen: ”Uiteraard neemt Nederland als Verdragspartij de beslissingen op grond van het Aarhus-verdrag wel serieus.

Het is de vraag of de onafhankelijke toezichthouder ANVS zich in het beoordelen van de voorliggende vergunningswijziging van kerncentrale Borssele zich iets aantrekt van het standpunt van de staatssecretaris dat de uitspraak "formeel niet juridisch bindend" is. Zowel Greenpeace als Laka hebben daar opnieuw bezwaar tegen gemaakt, juist met een verwijzing naar de uitspraak van het nalevingscomité van het Verdrag.

De staatssecretaris ontwijkt verder ook de vraag over het uitblijven van de evaluatie of Borssele wel voldoet aan de eis in het convenant om te behoren bij de 25% veiligste reactoren van dat type . Het (tweede) rapport had voor eind september moeten verschijnen. De staatssecretaris maakt zich er makkelijk van af door te stellen dat ze verwacht dat het rapport van de Commissie Benchmark “nog voor het eind van dit jaar” zal verschijnen. Maar ja, dat was de vraag niet.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, Borssele Convenant, GroenLinks en getagged met , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 12 oktober 2023: “Borssele ná 2033? Onduidelijk waarom, hoe en wat”

  De Commissie Mer heeft haar advies gepubliceerd naar aanleiding van de plannen voor de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele. Nu nog staat in de Kernenergiewet dat de kerncentrale Borssele uiterlijk op 31-12-2033 uit bedrijf moet. De technische ontwerplevensduur van de centrale eindigde in 2013. Onder voorwaarden is deze tot 2033 verlengd onder meer via het […]


 • 30 mei 2023: Procedure verlenging levensduur Borssele begint.

  Kerncentrale Borssele, vindt het kabinet, moet langer openblijven. Daarvoor moet wel de Kernenergiewet aangepast worden want daarin staat dat de kerncentrale uiterlijk eind 2033 gesloten moet worden. Morgen begint de procedure om de einddatum uit de Kernenergiewet te schrappen; dan kan iedereen tot en met 11 juli zienswijzen indienen over die aanpassing. De concept Notitie […]


 • 15 juni 2020: Nederland koerst af op internationale flater levensduurverlenging Borssele

  Uit een brief van Staatssecretaris van Veldhoven blijkt dat haar ministerie grip heeft verloren op hoe fouten bij de levensduurverlenging van een kernreactor kunnen worden voorkomen. En dat terwijl de staatssecretaris eerder nog volhield dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele tot 2033 volgens het boekje was verlopen. Afgelopen najaar zette ze een wijziging van de […]


 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]


 • 12 juli 2019: Stas: 5 jaar voor procedure openblijven Borssele; reactor écht bij 25% veiligste

  Volgens de staatssecretaris is er ongeveer vijf jaar nodig voor een besluit tot langer open houden van kerncentrale Borssele. Haast is dus niet geboden. Ze gaat hiermee in tegen de uitspraak van PZEM dat een dergelijk besluit de komende jaren genomen zou moeten worden. Van Veldhoven laat verder weten dat de commissie die dat moet […]